MANPATH(1) Verktyg för sidvisning av manual MANPATH(1)

manpath - bestäm sökvägen för manualsidor

manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C fil]

Om $MANPATH är satt kommer manpath helt enkelt att visa dess innehåll och mata ut en varning. Om inte så kommer manpath att bestämma en lämplig sökväg för hierarkier av manualsidor och visa resultaten.

Den kolonavgränsade sökvägen bestäms med information som hämtats från konfigurationsfilen för man-db \n (/etc/man_db.conf) och användarens miljö.

Mata inte ut varningar.
Skriver ut felsökningsinformation.
Producera en cat-sökväg till skillnad från en man-sökväg. När man-sökvägen är bestämd kommer varje element i sökvägen att konverteras till dess relativa cat-sökväg.
Producera en man-sökväg som består av alla sökvägar som benämnts som ”globala” i konfigurationsfilen för man-db.
If this system has access to other operating systems' manual hierarchies, this option can be used to include them in the output of manpath. To include NewOS's manual page hierarchies use the option -m NewOS.

Det angivna system-et kan vara en kombination av kommaavgränsade operativsystemsnamn. För att inkludera det aktuella operativsystemets hierarkier av manualsidor måste systemnamnet man inkluderas i argumentsträngen. Denna flagga kommer att åsidosätta miljövariabeln $SYSTEM.

Använd denna användarkonfigurationsfil snarare än standard ~/.manpath.
-?, --help
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.
Visa versionsinformation.

If $MANPATH is set, manpath displays its value rather than determining it on the fly.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

Om $SYSTEM är satt kommer den att ha samma effekt som om den hade angetts som argument till flaggan -m.

/etc/man_db.conf
man-db-konfigurationsfil.

apropos(1), man(1), whatis(1)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-03-17 2.10.2