APROPOS(1) Помагало страничара упутства APROPOS(1)

НАЗИВ

apropos – тражи називе и описе страница упутства

УВОД

apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s списак] [-m систем[,...]] [-M путања] [-L језик] [-C датотека] кључна_реч ...

ОПИС

Свака страница упутства садржи кратак опис. apropos претражује описе за примерке кључне_речи.

кључна_реч је обично регуларни израз, ако се користи (-r), или може садржати џокере (-w), или да одговара тачној кључној речи (-e). Коришћењем ових опције, може бити неопходно ставити под наводнике кључну_реч или додати знак новог реда (\) како би конзола престала да их тумачи.

Стандард који одговара правилима омогућава обављање поклапања наспрам назива странице и граница речи у опису.

База података претражена apropos је ажурирана програмом mandb. У зависности од ваше инсталације, ово може бити покренуто повременим послом крона, или можда треба бити покренуто ручно након инсталације нових страница упутства.

ОПЦИЈЕ

Исписује податке прочишћавања.
Исписује опширне поруке упозорења.
Тумачи сваку кључну реч као регуларни израз. Ово је основно понашање. Свака кључна реч ће независно бити поређена са називима страница и описима. Може одговарати било ком делу. Поклапање није ограничено на границе речи.
Тумачи сваку кључну реч као образац који садржи џокере у стилу љуске. Свака кључна реч ће независно бити поређена са називима страница и описима. Ако се такође користи и --exact, поклапање ће бити пронађено само ако проширена кључна реч одговара читавом опису или називу странице. У супротном дозвољено је да кључна реч одговара границама речи у опису.
Свака кључна реч ће бити тачно поређена са називима страница и описима.
Приказује само ставке које одговарају свим приложеним кључним речима. Основно је приказивање ставки које одговарају било којој кључној речи.
Не крати излаз на ширину терминала. Обично, излаз ће бити скраћен на ширину терминала како би се избегли ружни резултати из лоше написаних одељака НАЗИВА.
Тражи само дате одељке упутства. списак је списак одељака раздвојен двотачком или зарезом. Ако неки унос у списку јесте једноставан одељак, на пример „3“, онда ће приказани списак описа садржати странице у одељку „3“, „3perl“, „3x“, и тако редом; а ако неки унос у списку има проширење, на пример „3perl“, тада ће списак садржати само странице у том делу одељка упутства.
Ако овај систем има приступ описима страница упутства других оперативних система, они могу бити претраживани употребом ове опције. За претраживање описа страница упутства НовихОС-ова, користите опцију „-m НовиОС“.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. За укључивање претраге шта-је описа изворног оперативног система, укључите ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $СИСТЕМ.

Наводи заменски скуп хијерархија страница упутства за претрагу раздвојен двотачком. По основи, apropos користи променљиву окружења $MANPATH, осим ако је празно или није подешено, у том случају ће одредити одговарајућу ман путању на основу ваше променљиве окружења $PATH. Ова опција преписује садржај $MANPATH.
apropos ће обично одредити ваш текући језик позивајући Ц функцију „setlocale(3)“ која испитује разне променљиве окружења, по могућству укључујући $LC_MESSAGES и $LANG. Да привремено препишете одређену вредност, користите ову опцију да доставите ниску језик непосредно у apropos. Знајте да ово неће ступити у дејство све док стварно не започне претрага за страницама. Излаз као што је порука помоћи ће увек бити приказан у почетном одређеном језику.
Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.
-?, --help
Исписује поруку помоћи и излази.
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
Исписује податке о издању.

СТАЊЕ ИЗЛАЗА

0
Успешно извршавање програма.
1
Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.
2
Грешка у раду.
16
Нисам пронашао ништа што одговара наведеном мерилу.

ОКРУЖЕЊЕ

Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.
Ако је подешено $MANPATH, његова вредност се тумачи као путања претраге хијерархије странице упутства раздвојена двотачком за коришћење.

Видите одељак SEARCH PATH manpath-а(5) за основно понашање и појединости о томе како се ради са овом променљивом окружења.

Ако је подешено $MANWIDTH, његова вредност се користи као ширина терминала (погледајте опцију „--long“). Ако није подешено, за рачунање ширине терминала ће се користити вредност $КОЛОНА, и „$ioctl(2)“ ако је доступно, или ће користити 80 знакова ако ништа друго не успе.
Ако је подешено $POSIXLY_CORRECT“, чак и за ништавну вредност, основна apropos“ претрага ће бити као проширени регуларни израз (-r). До сада, ово је основно понашање.

ДАТОТЕКЕ

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Традиционална остава базе података општег пописа.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
ФХС сагласна остава базе података општег пописа.
/usr/share/man/.../whatis
Традиционална шта-је текстуална база података.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

man(1), whatis(1), mandb(8)

АУТОР

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-01-08 2.11.2