APROPOS(1) Værktøjer til manualsider APROPOS(1)

apropos - søg i manualens sidenavne og beskrivelser

apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s liste] [-m system[,...]] [-M sti] [-L sprog] [-C fil] nøgleord ...

Hver manualside har en kort beskrivelse tilgængelig. apropos søger i beskrivelserne efter resultater indeholdende nøgleord.

nøgleord er normalt et regulært udtryk, som om (-r) blev brugt, eller kan indeholde jokertegn (-w), eller matche det præcise nøgleord (-e). Ved brug af disse tilvalg kan det være nødvendigt at placere nøgleord i citationstegn eller escape (\), de specielle tegn der stopper skallen fra at fortolke dem.

De normale matchregler tillader at match foretages mod sidenavnet og ordgrænser i beskrivelsen.

Databasen der søges i af apropos opdateres af programmet mandb. Afhængig af din installation kan dette enten køres af et regelmæssigt cronjob eller skal køres manuelt efter at nye manualsider er blevet installeret.

Vis fejlsøgningsinformation.
Vis uddybende advarsler.
Fortolk hvert nøgleord som et regulært udtryk. Dette er standardopførelsen. Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne uafhængigt. Programmet kan matche enhver del af begge. Matchen er ikke begrænset til ordgrænser.
Fortolk hvert nøgleord som et mønster indeholdende jokertegn i skalstil. Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne uafhængigt. Hvis --exact også anvendes, så vil et match kun blive fundet hvis et udvidet nøgleord matcher en hel beskrivelse eller sidenavn. Ellers kan nøgleordet også matche på ordgrænser i beskrivelsen.
Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne.
Vis kun punkter som mathcer alle de angivne nøgleord. Standarden er at vise punkter som matcher alle nøgleord.
Tilpas ikke resultatet til terminalbredden. Normalt vil resultatet blive forkortet til terminalbredden for at undgå grimme resultater fra dårligt skrevet NAVN-afsnit.
Søg kun i de angivne manualafsnit. liste er en kolon- eller kommaadskilt liste af afsnit. Hvis et punkt i liste er et simpelt afsnit, for eksempel »3«, så vil den viste beskrivelsesliste inkludere sider i afsnit »3«, »3perl«, »3x« og så videre; mens at hvis et punkt i liste har en udvidelse, for eksempel »3perl«, så vil listen kun inkludere sider i den præcise del af manualafsnittet.
If this system has access to other operating systems' manual page descriptions, they can be searched using this option. To search NewOS's manual page descriptions, use the option -m NewOS.

Det specificerede system kan være en kombination af kommaadskilte operativsystemnavne. For at inkludere en søgning i det normale operativsystems whatis-beskrivelser, så inkluder systemnavnet man i parameterstrengen. Dette tilvalg vil overskrive $SYSTEM-miljøvariablen.

Angiv et alternativt sæt af kolonafgrænsede manualsidehierarkier at søge i. Som standard bruger apropos miljøvariablen $MANPATH, med mindre at den er tom eller uangivet, i hvilket tilfælde den vil bestemme en passende manualsti baseret på din miljøvariabel $PATH. Dette tilvalg tilsidesætter indholdet af $MANPATH.
apropos vil normalt bestemme dit lokale sprog med et kald til C-funktionen setlocale(3), som undersøger diverse miljøvariabler, muligvis inklusive $LC_MESSAGES og $LANG. For midlertidigt at overskrive den afslørede værdi bruges dette tilvalg til at supplere en sprog-streng direkte til apropos. Bemærk at det ikke vil træde i kraft før søgningen efter sider rent faktisk begynder. Resultatet såsom hjælpebeskeden vil altid blive vist i det oprindeligt bestemte sprog.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Vis en hjælpebesked og afslut.
Vis en kort hjælpebesked og afslut.
Vis versionsinformation.

0
Programkørsel endt uden fejl.
1
Brugs-, syntaks- eller konfigurationsfilfejl.
2
Operationel fejl.
16
Intet blev fundet som matchede de angivne kriterier.

Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet angivet som argument for tilvalget -m.
Hvis $MANPATH er angivet, dets værdi er fortolket som den kolonafgrænsede manualsides hierarkisøgesti at anvende.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.
Hvis $POSIXLY_CORRECT er angivet, selv som en nul-værdi, vil standardsøgningen apropos være som et udvidet regulært udtryk (-r). Nutildags er dette alligevel standardopførslen.

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.
/usr/share/man/.../whatis
En traditionel whatis-tekstdatabase.

man(1), whatis(1), mandb(8)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1