APROPOS(1) Kılavuz sayfası yardımcıları APROPOS(1)

apropos - kılavuz sayfası adları ve açıklamalarında ara

ÖZET

apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s liste] [-m sistem[,...]] [-M yol] [-L dil] [-C dosya] anahtarsözcük ...

Her kılavuz sayfası, içinde kısa bir açıklama barındırır. apropos, anahtarsözcük örneği için açıklamaları arar.

anahtarsözcük, (-r) kullanımındaki gibi genellikle bir düzenli ifadedir veya özel karakterler içerebilir (-w) veya tam anahtar sözlüğü eşleyebilir (-e). Bu seçenekleri kullanarak, anahtarsözcük anahtar sözcüğünü tırnak içine almak veya özel karakterlerde kaçış kullanmak (\), kabuğun bunları yorumlamasını önlemek için gerekli olabilir.

Standart eşleşme kuralları, açıklama içindeki sayfa adı ve sözcük sınırlarına karşı yapılacak eşleşmelere izin verir.

Veritabanı apropos ile aratılır ve mandb programı ile güncellenir. Kurulumunuza bağlı olmakla birlikte, düzenli olarak bir cron görevi ile çalışabilir veya yeni kılavuz sayfaları yüklendikten sonra el ile çalıştırılması gerekebilir.

Hata ayıklama bilgisini göster.
Ayrıntılı uyarı iletilerini göster.
Her bir anahtar sözcüğü düzenli bir ifade olarak yorumlayın. Öntanımlı davranış budur. Her bir anahtar sözcük sayfa adlarına ve açıklamalara bağımsız olarak eşleştirilir. Herhangi bir kısmıyla eşleşebilir. Eşleşme sözcük sınırlarıyla sınırlı değildir.
Her bir anahtar sözcüğü kabuk stili joker karakterleri içeren bir dizgi olarak yorumlayın. Her bir anahtar sözcük sayfa adlarına ve açıklamalara bağımsız olarak eşleştirilir. --exact de kullanılırsa yalnızca geniş bir anahtar sözcük tüm bir açıklama veya sayfa adıyla eşleşiyorsa bir eşleşme bulunacaktır. Aksi halde, anahtar sözcüğün açıklamadaki sözcük sınırlarıyla eşleşmesine izin verilir.
Her bir anahtar sözcük, sayfa adlarına ve açıklamalara karşı tam olarak eşleştirilir.
Yalnızca sağlanan tüm anahtar sözcüklerle eşleşen ögeleri görüntüleyin. Öntanımlı, herhangi bir anahtar sözcükle eşleşen ögeleri görüntülemektir.
Çıktıyı uçbirim genişliğine kırpma. Normalde çıktı, kötü yazılmış AD bölümlerinden çirkin sonuçlardan kaçınmak için uçbirim genişliğine kesilir.
Yalnızca verilen klavuz bölümlerinde arama yapın. liste, bölümlerin virgül veya virgül ile ayrılmış bir listesidir. liste içindeki bir girdi, örneğin "3" gibi basit bir bölümse görüntülenen açıklamalar listesinde "3", "3perl", "3x" ve benzeri bölümlerdeki sayfalar bulunur; liste içindeki bir girdi, örneğin "3perl" gibi bir uzantıya sahipse liste el kitabının tam kısmında yalnızca sayfaları içerecektir.
Bu sistemin diğer işletim sisteminin kılavuz sayfa tanımlarına erişimi varsa bu seçenek kullanılarak aranabilir. NewOS'un kılavuz sayfa açıklamalarını aramak için -m NewOS seçeneğini kullanın.

Belirtilen sistem, virgülle ayrılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin whatis açıklamalarını aramak için, argüman dizgesine man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkenini geçersiz kılacaktır.

Aranacak şekilde iki nokta üst üstü ile ayrılmış kılavuz sayfa hiyerarşileri dizisi belirtin. Öntanımlı olarak, apropos, boş veya ayarlanmamışsa $MANPATH çevre değişkenini kullanır; bu durumda, $PATH çevre değişkeninize dayalı uygun bir kılavuz yolu belirleyecektir. Bu seçenek, $MANPATH içeriğini geçersiz kılar.
apropos normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG ögelerini de içeren çeşitli çevre değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini apropos 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım iletisi gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizim ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
16
Belirtilen kriterle eşleşen hiçbir şey bulunamadı.

ÇEVRE

$SYSTEM ayarlanmışsa -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
$MANPATH ayarlanmışsa değeri iki nokta ile ayrılmış kullanılacak kılavuz sayfa arama yolu olarak yorumlanır.

Bu çevre değişkeninin nice işlendiğinin ayrıntılarına ve öntanımlı davranışına bakmak için manpath(5)'in SEARCH PATH bölümüne bakın.

$MANWIDTH ayarlanmışsa değeri uçbirim genişliği olarak kullanılır (bkz. --long seçeneği). Belirlenmemişse uçbirim genişliği $COLUMNS ve ioctl (2) değerini kullanarak veya başka herhangi bir şey başarısız olursa 80 karaktere geri düşerek hesaplanır.
$POSIXLY_CORRECT, boş bir değere bile ayarlanmışsa öntanımlı apropos araması, genişletilmiş bir normal ifade (-r) olacaktır. Günümüzde öntanımlı davranış budur.

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir global indeks veritabanı önbelleği.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
FHS uyumlu bir global indeks veritabanı önbelleği.
/usr/share/man/.../whatis
Geleneksel bir whatis metin veritabanı.

man(1), whatis(1), mandb(8)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1