WHATIS(1) Kılavuz sayfası yardımcıları WHATIS(1)

whatis - tek satır kılavuz sayfası tanımı görüntüler

ÖZET

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s liste] [-m sistem[,...]] [-M yol] [-L yerel] [-C dosya] ad ...

Her kılavuz sayfasında kısa bir açıklama bulunur. whatis kılavuz sayfa adlarını arar ve eşleşen herhangi bir ad kılavuz sayfası açıklamalarını görüntüler.

ad, joker karakterler (-w) içerebilir veya düzenli bir ifade olabilir (-r). Bu seçenekleri kullanarak, kabuğun yorumlanmasını durdurmak için ad'ı tırnaklamak veya özel karakterlerden kaçırmak (\) gerekebilir.

indeks veritabanları arama sırasında kullanılır ve mandb programı tarafından güncellenir. Yüklemenize bağlı olarak bu, periyodik bir cron işi ile çalıştırılabilir veya yeni kılavuz sayfaları yüklendikten sonra elle çalıştırılması gerekebilir. Göreceli indeks veritabanından eski bir stil metin whatis veritabanını üretmek için şu komutu çalıştırın:

whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

ki burada manpath /usr/man gibi bir kılavuz sayfa hiyerarşisidir.

Hata ayıklama bilgisini göster.
Ayrıntılı uyarı iletilerini göster.
Her ad ögesini düzenli bir ifade olarak yorumla. Bir ad, bir sayfa adının herhangi bir bölümüyle eşleşirse bir eşleşme yapılır. Bu seçenek, veritabanı aramalarının niteliğinden dolayı whatis'in biraz daha yavaş olmasına neden olur.
Her ad ögesini kabuk stili joker karakterlerini içeren bir desen olarak yorumla. Bir eşleşme için, genişletilmiş bir ad tüm sayfa adıyla eşleşmelidir. Bu seçenek, veritabanı aramalarının niteliğinden dolayı whatis'in biraz daha yavaş olmasına neden olur.
Çıktıyı uçbirim genişliğine kırpma. Normalde çıktı, kötü yazılmış AD bölümlerinden çirkin sonuçlardan kaçınmak için uçbirim genişliğine kesilir.
Yalnızca verilen klavuz bölümlerinde arama yapın. liste, bölümlerin virgül veya virgül ile ayrılmış bir listesidir. liste içindeki bir girdi, örneğin "3" gibi basit bir bölümse görüntülenen açıklamalar listesinde "3", "3perl", "3x" ve benzeri bölümlerdeki sayfalar bulunur; liste içindeki bir girdi, örneğin "3perl" gibi bir uzantıya sahipse liste el kitabının tam kısmında yalnızca sayfaları içerecektir.
Bu sistemin diğer işletim sisteminin kılavuz sayfa adlarına erişimi varsa bu seçenek kullanılarak erişilebilir. NewOS'un kılavuz sayfa adlarını aramak için -m NewOS seçeneğini kullanın.

Belirtilen sistem, virgülle ayrılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfa adlarını aramak için, argüman karakter katarına man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkeninin üzerine yazılır.

Aranacak şekilde iki nokta üst üstü ile ayrılmış kılavuz sayfa hiyerarşileri dizisi belirtin. Öntanımlı olarak, whatis, boş veya ayarlanmamışsa $MANPATH çevre değişkenini kullanır; bu durumda, $PATH çevre değişkeninize dayalı uygun bir kılavuz yolu belirleyecektir. Bu seçenek, $MANPATH içeriğini geçersiz kılar.
whatis normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG ögelerini de içeren çeşitli çevre değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini whatis 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım iletisi gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizim ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
16
Belirtilen kriterle eşleşen hiçbir şey bulunamadı.

ÇEVRE

$SYSTEM ayarlanmışsa -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
$MANPATH ayarlanmışsa değeri iki nokta ile ayrılmış kullanılacak kılavuz sayfa arama yolu olarak yorumlanır.

Bu çevre değişkeninin nice işlendiğinin ayrıntılarına ve öntanımlı davranışına bakmak için manpath(5)'in SEARCH PATH bölümüne bakın.

$MANWIDTH ayarlanmışsa değeri uçbirim genişliği olarak kullanılır (bkz. --long seçeneği). Belirlenmemişse uçbirim genişliği $COLUMNS ve ioctl (2) değerini kullanarak veya başka herhangi bir şey başarısız olursa 80 karaktere geri düşerek hesaplanır.

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir global indeks veritabanı önbelleği.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
FHS uyumlu bir global indeks veritabanı önbelleği.
/usr/share/man/.../whatis
Geleneksel bir whatis metin veritabanı.

apropos(1), man(1), mandb(8)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1