WHATIS(1) Помагало страничара упутства WHATIS(1)

НАЗИВ

whatis - приказује описе страница упутства у једном реду

УВОД

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s списак] [-m систем[,...]] [-M путања] [-L језик] [-C датотека] назив ...

ОПИС

Свака страница упутства има кратак опис који иде уз њу. %шта-је% претражује називе страница упутства и приказује описе страница упутства за сваки пронађени назив.

назив може да садржи џокере (-w) или да буде регуларни израз (-r). Употребом ових опција, може бити неопходно ставити под наводнике назив или поставити знак за крај реда (\) код посебних знакова како би конзола престала да их тумачи.

Базе података пописа се користе у току претраге, а освежава их програм %мандб%. Зависно од ваше инсталације, ово може бити покретано повременим послом крона, или може бити потребно ручно покретање након инсталације нових страница упутстава. Да створите текст старог стила шта-је базе података из односне базе података пописа, задајте наредбу:

whatis -M ман_путања -w '*' | sort > ман_путања/шта-је

где је ман_путања хијерархија странице упутства као рецимо /usr/man.

ОПЦИЈЕ

Исписује податке прочишћавања.
Исписује опширне поруке упозорења.
Тумачи сваки назив као регуларан израз. Ако назив одговара неком делу назива странице, поклапање ће бити учињено. Ова опција доводи до тога да %шта-је% буде некако спорији услед природе претрага базе података.
Тумачи сваки назив као образац који садржи џокере у стилу конзоле. Да би поређење било урађено, проширени назив мора да одговара читавом називу странице. Ова опција доводи до тога да %шта-је% буде некако спорији услед природе претрага базе података.
Не крати излаз на ширину терминала. Обично, излаз ће бити скраћен на ширину терминала како би се избегли ружни резултати из лоше написаних одељака NAME.
Тражи само дате одељке упутства. списак је списак одељака раздвојен двотачком или зарезом. Ако неки унос у списку јесте једноставан одељак, на пример „3“, онда ће приказани списак описа садржати странице у одељку „3“, „3perl“, „3x“, и тако редом; а ако неки унос у списку има проширење, на пример „3perl“, тада ће списак садржати само странице у том делу одељка упутства.
Ако овај систем има приступ називима страница упутства других оперативних система, може им се приступити употребом ове опције. За претраживање назива страница упутства НовихОС-ова, користите опцију „-m НовиОС“.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. Да укључите претрагу назива страница упутства изворног оперативног система, укључите ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $SYSTEM.

Наводи заменски скуп хијерархија страница упутства за претрагу раздвојен двотачком. По основи, whatis користи променљиву окружења $MANPATH, осим ако је празно или није подешено, у том случају ће одредити одговарајућу ман путању на основу ваше променљиве окружења $PATH. Ова опција преписује садржај $MANPATH.
whatis ће обично одредити ваш текући језик позивајући Ц функцију „setlocale(3)“ која испитује разне променљиве окружења, по могућству укључујући $LC_MESSAGES и $LANG. Да привремено препишете одређену вредност, користите ову опцију да доставите ниску језик непосредно у whatis. Знајте да ово неће ступити у дејство све док стварно не започне претрага за страницама. Излаз као што је порука помоћи ће увек бити приказан у почетном одређеном језику.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Исписује поруку помоћи и излази.
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
Исписује податке о издању.

СТАЊЕ ИЗЛАЗА

0
Успешно извршавање програма.
1
Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.
2
Грешка у раду.
16
Нисам пронашао ништа што одговара наведеном мерилу.

ОКРУЖЕЊЕ

Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.
Ако је подешено $MANPATH, његова вредност се тумачи као путања претраге хијерархије странице упутства раздвојена двотачком за коришћење.

Видите одељак SEARCH PATH manpath-а(5) за основно понашање и појединости о томе како се ради са овом променљивом окружења.

Ако је подешено $MANWIDTH, његова вредност се користи као ширина терминала (погледајте опцију „--long“). Ако није подешено, за рачунање ширине терминала ће се користити вредност $COLUMNS, и „ioctl(2)“ ако је доступно, или ће користити 80 знакова ако ништа друго не успе.

ДАТОТЕКЕ

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Традиционална остава базе података општег пописа.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
ФХС сагласна остава базе података општег пописа.
/usr/share/man/.../whatis
Традиционална шта-је текстуална база података.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

apropos(1), man(1), mandb(8)

АУТОР

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1