MANCONV(1) Помагало страничара упутства MANCONV(1)

НАЗИВ

manconv - претвара страницу упутства из једног кодирања у друго

УВОД

manconv -f [из-кода[:из-кода...]] -t у-код [-dqhV] [назив_датотеке]

ОПИС

%манконв% претвара страницу упутства из једног кодирања у друго, као иконв. Насупрот иконв-у, може у низу да испроба више могућих улазних кодирања. Ово је корисно за странице упутства инсталиране у директоријумима без изричите објаве кодирања, како оне могу бити у УТФ-8 или у застарелом скупу знакова.

Ако је пронађена објава кодирања у првом реду странице упутства, та објава преписује свако улазно кодирање наведено на линији наредби %манконв%-а. Објаве кодирања имају следећи облик:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

или (ако предобрађивачи странице упутства такође треба да се објаве):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

ОПЦИЈЕ

Проба свако од кодирања (списак раздвојен двотачком) у низу као улазно кодирање. Основно је да приближно погоди улазна кодирања на основу назива датотеке.
Претвара страницу упутства у кодирање.
Не даје поруке грешке када страница не може бити претворено.
Исписује податке прочишћавања.
Исписује поруку помоћи и излази.
Исписује податке о издању.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

iconv(1), man(1), man-recode(1)

АУТОР

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1