MANCONV(1) Помагало страничара упутства MANCONV(1)

manconv - претвара страницу упутства из једног кодирања у друго

manconv -f [из-кода[:из-кода...]] -t у-код [-dqhV] [назив_датотеке]

%манконв% претвара страницу упутства из једног кодирања у друго, као иконв. Насупрот иконв-у, може у низу да испроба више могућих улазних кодирања. Ово је корисно за странице упутства инсталиране у директоријумима без изричите објаве кодирања, како оне могу бити у УТФ-8 или у застарелом скупу знакова.

Ако је пронађена објава кодирања у првом реду странице упутства, та објава преписује свако улазно кодирање наведено на линији наредби %манконв%-а. Објаве кодирања имају следећи облик:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

или (ако предобрађивачи странице упутства такође треба да се објаве):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

-f кодирања, --from-code кодирања
Проба свако од кодирања (списак раздвојен двотачком) у низу као улазно кодирање. Основно је да приближно погоди улазна кодирања на основу назива датотеке.
-t кодирање, --to-code кодирање
Претвара страницу упутства у кодирање.
-q, --quiet
Не даје поруке грешке када страница не може бити претворено.
-d, --debug
Исписује податке прочишћавања.
-h, --help
Исписује поруку помоћи и излази.
-V, --version
Исписује податке о издању.

iconv(1), man(1), man-recode(1)

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db
2021-02-08 2.9.4