MANCONV(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MANCONV(1)

manconv - kılavuz sayfasını bir kodlamadan diğerine dönüştürü

ÖZET

manconv -f [koddan[:koddan...]] -t koda [-dqhV] [dosyaadı]

manconv kılavuz sayfasını bir kodlamadan diğerine dönüştürür, örneğin iconv. iconv'dan farklı olarak, ardışık olarak birden fazla olası giriş kodlamasını deneyebilir. Bu, UTF-8'de veya eski bir karakter kümesinde bulunabileceği için, açık kodlama bildirimi olmayan dizinlerde yüklü olan kılavuz sayfaları için de yararlıdır.

Kılavuz sayfasının ilk satırında bir kodlama bildirimi bulunursa bu bildirim manconv komut satırında belirtilen tüm kodlamaları geçersiz kılar. Kodlama bildirimleri şu şekildedir:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

veya (kılavuz sayfası önişlemcileri de bildirilecekse):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

Her bir encodings'yı (iki nokta ile ayrılmış bir liste) girdi kodlaması olarak sırayla deneyin. Öntanımlı ayar, kodlamayı dosya adına bakarak tahmin etmektir.
Kılavız sayfasını kodlama'ya dönüştür.
Sayfa dönüştürülemediğinde hata iletileri verme.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

iconv(1), man(1), man-recode(1)

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1