MANCONV(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MANCONV(1)

manconv - kılavuz sayfasını bir kodlamadan diğerine dönüştürü

manconv -f [from-code[:from-code...]] -t to-code [-dqhV] [filename]

manconv kılavuz sayfasını bir kodlamadan diğerine dönüştürür, örneğin iconv. iconv'dan farklı olarak, ardışık olarak birden fazla olası giriş kodlamasını deneyebilir. Bu, UTF-8'de veya eski bir karakter kümesinde bulunabileceği için, açık kodlama bildirimi olmayan dizinlerde yüklü olan kılavuz sayfaları için de yararlıdır.

Kılavuz sayfasının ilk satırında bir kodlama bildirimi bulunursa, bu bildirim manconv komut satırında belirtilen tüm kodlamaları geçersiz kılar. Kodlama bildirimleri şu şekildedir:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

veya (kılavuz sayfası önişlemcileri de bildirilecekse):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

-f encodings, --from-code encodings
Try each of encodings (a colon-separated list) in sequence as the input encoding. The default is to guess likely input encodings based on the file name.
-t encoding, --to-code encoding
Kılavız sayfasını encoding'a dönüştür.
-q, --quiet
Sayfa dönüştürülemediğinde hata mesajları verme.
-d, --debug
Hata ayıklama bilgisini göster.
-h, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
-V, --version
Sürüm bilgisini göster.

iconv(1), man(1), man-recode(1)

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db
2021-02-08 2.9.4