MANCONV(1) Verktyg för sidvisning av manual MANCONV(1)

manconv - konvertera manualsida från en kodning till en annan

manconv -f [från-kod[:från-kod...]] -t till-kod [-dqhV] [filnamn]

%mancov% konverterar en manualsida från en kodning till en annan, likt iconv. Till skillnad från iconv kan det prova flera möjliga inmatningskodningar i sekvens. Detta är användbart för manualsidor som installerats i kataloger utan en uttrycklig kodningsdeklaration eftersom de kan använda UTF-8 eller någon föråldrad teckenkodning.

Om en kodningsdeklaration hittas på första raden i manualsidan kommer den deklarationen att åsidosätta inmatningskodningar som anges på manconv:s kommandorad. Kodningsdeklarationer anges på följande form:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

eller (om preprocessorer för manualsidans också ska deklareras):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

-f kodningar, --from-code kodningar
Prova var och en av kodningar:na (en kolonseparerad lista) i sekvens som inmatningskodningen. Standard är att gissa en trolig indatakodning baserat på filnamnet.
-t kodning, --to-code kodning
Konvertera manualsidan till kodning.
-q, --quiet
Mata inte ut felmeddelanden när sidan inte kan konverteras.
-d, --debug
Skriver ut felsökningsinformation.
-h, --help
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
-V, --version
Visa versionsinformation.

iconv(1), man(1), man-recode(1)

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db
2021-02-08 2.9.4