MANCONV(1) Verktyg för sidvisning av manual MANCONV(1)

manconv - konvertera manualsida från en kodning till en annan

manconv -f [från-kod[:från-kod...]] -t till-kod [-dqhV] [filnamn]

%mancov% konverterar en manualsida från en kodning till en annan, likt iconv. Till skillnad från iconv kan det prova flera möjliga inmatningskodningar i sekvens. Detta är användbart för manualsidor som installerats i kataloger utan en uttrycklig kodningsdeklaration eftersom de kan använda UTF-8 eller någon föråldrad teckenkodning.

Om en kodningsdeklaration hittas på första raden i manualsidan kommer den deklarationen att åsidosätta inmatningskodningar som anges på manconv:s kommandorad. Kodningsdeklarationer anges på följande form:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

eller (om preprocessorer för manualsidans också ska deklareras):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

Prova var och en av kodningar:na (en kolonseparerad lista) i sekvens som inmatningskodningen. Standard är att gissa en trolig indatakodning baserat på filnamnet.
Konvertera manualsidan till kodning.
Mata inte ut felmeddelanden när sidan inte kan konverteras.
Skriver ut felsökningsinformation.
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
Visa versionsinformation.

iconv(1), man(1), man-recode(1)

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-01-08 2.11.2