MAN-RECODE(1) Помагало страничара упутства MAN-RECODE(1)

НАЗИВ

manconv - претвара странице упутства у друго кодирање

УВОД

man-recode -t у-код {--suffix=суфикс|--in-place} [-dqhV] [назив_датотеке]

ОПИС

man-recode“ претвара више страница упутства из једног кодирања у друго, погађајући одговарајуће улазно кодирање за сваку. Корисно је када трајно прекодирате странице написане у застарелим скуповима знакова, или у системима за изградњу који морају да прекодирају скуп страница у једно опште кодирање (обично УТФ-8) ради инсталације. Када претвара много страница упутства, овај програм је много бржи од покретања „man --recode“ или „manconv“ над сваком страницом.

Ако је пронађена објава кодирања у првом реду странице упутства, тада се та објава користи као улазно кодирање за ту страницу. Неуспе ли то, улазно кодирање се погађа на основу назива датотеке.

Објаве кодирања имају следећи облик:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

или (ако предобрађивачи странице упутства такође треба да се објаве):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

ОПЦИЈЕ

Претвара странице упутства у кодирање.
Обликује сваки назив излазне датотеке додајући суфикс на назив улазне датотеке, након уклањања сваког проширења запакивања.
Преписује сваку улазну датотеку излазом, након уклањања сваког проширења запакивања.
Не даје поруке грешке када страница не може бити претворено.
Исписује податке прочишћавања.
Исписује поруку помоћи и излази.
Исписује податке о издању.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

iconv(1), man(1), manconv(1)

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

АУТОР

Colin Watson (cjwatson@debian.org).
2024-04-05 2.12.1