MANCONV(1) Værktøjer til manualsider MANCONV(1)

manconv - konverter manualside fra en kodning til en anden

manconv -f [from-code[:from-code...]] -t to-code [-dqhV] [filename]

manconv converts a manual page from one encoding to another, like iconv. Unlike iconv, it can try multiple possible input encodings in sequence. This is useful for manual pages installed in directories without an explicit encoding declaration, since they may be in UTF-8 or in a legacy character set.

Hvis en kodningsdeklaraton findes på den første linje af manualsiden, så overstyrer den deklaration alle inddatakodninger specificeret på manconv's kommandolinje. Kodningsdeklarationer har den følgende form:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

eller (hvis manualsideforbehandlere også skal deklareres):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

Try each of encodings (a colon-separated list) in sequence as the input encoding. The default is to guess likely input encodings based on the file name.
Konverter manualsiden til kodning.
Vis ikke fejlbeskeder når siden ikke kan konverteres.
Vis fejlsøgningsinformation.
Vis en hjælpebesked og afslut.
Vis versionsinformation.

iconv(1), man(1), man-recode(1)

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-01-08 2.11.2