INTRO(3) Library Functions Manual INTRO(3)

intro - introduktion til biblioteksfunktioner

Afsnit 3 af manualen beskriver alle biblioteksfunktioner eksklusive biblioteksfunktionerne (systemkaldomslag) beskrivet i afsnit 2, der implementerer systemkald.

Mange af funktionerne beskrevet i afsnittet er en del af Standard C-biblioteket (libc). Nogle funktioner er en del af andre biblioteker (f.eks. math-biblioteket, libm, eller realtidsbiblioteket, librt i så fald vil manualsiden indikere henvisningstilvalget krævet for at henvise mod det krævede bibliotek (f.eks. -lm og -lrt, respektivt for de nævnte biblioteker.

I nogle tilfælde skal programmøren definere en funktionstekstmakro for at opnå erklæringen for en funktion fra teksthovedfilen anført i manualsideafsnittet SYNOPSIS. (Hvor krævet, skal disse funktionstekstmakroer være defineret før inkludering eventuelle teksthovedfiler). I sådanne tilfælde er den krævede makro beskrevet i manualsiden. For yderligere information om funktionstestmakroer, se feature_test_macros(7).

Bestemte termer og forkortelser bruges til at indikere UNIX-varianter og standarder som kald i dette afsnit er i overensstemmelse med. Se standards(7).

Kig i teksthovedet for manualsidens kilde for forfatter(e) og ophavsretsbetingelser. Bemærk at disse kan være forskellige fra side til side!

intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7), feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7), pthreads(7), signal(7), standards(7), system_data_types(7)

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

9. oktober 2022 Linux man-pages 6.01