FMT(1) Polecenia użytkownika FMT(1)

fmt - prosty program formatujący tekst

fmt [-SZEROKOŚĆ] [OPCJA]... [PLIK]...

Formatuje ponownie każdy z akapitów w podanych PLIKACH, wypisując wynik na standardowe wyjście. Opcja -SZEROKOŚĆ jest skróconą formą --width=LICZBA

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

zachowuje wcięcia dwóch pierwszych wierszy akapitu
formatuje jedynie wiersze zaczynające się od ŁAŃCUCHA, dołączając go znów do wierszy sformatowanych ponownie.
dzieli długie wiersze, ale nie wyrównuje
wcięcie pierwszego wiersza jest inne niż drugiego
oddziela słowa jedną spacją, a zdania dwoma
maksymalna szerokość wiersza (domyślnie 75 kolumn)
szerokość docelowa (domyślnie 93% szerokości maksymalnej)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Rossa Patersona.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) fmt invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4