FMT(1) Brugerkommandoer FMT(1)

fmt - simpel optimal tekstformatering

fmt [-BREDDE] [FLAG]... [FIL]...

Omformatér hvert afsnit i FILerne, og skriv til standard-ud. Flaget -BREDDE er en forkortet form af --width=BREDDE.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

behold indrykning for de første to linjer
omformatér kun linjer som begynder med STRENG; præfikset sammensættes igen med omformaterede linjer
opdel lange linjer, men fyld ikke op
indrykning for første linje er forskellig fra næste
et mellemrum mellem ord, to efter sætninger
maksimal linjelængde (ellers 75 kolonner)
målbredde (som standard 93 % af bredden)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Skrevet af Ross Paterson.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) fmt invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4