FMT(1) Opdrachten voor gebruikers FMT(1)

fmt - eenvoudige optimale tekst formatteerder

fmt [-BREEDTE] [OPTIE]... [BESTAND]...

Stuurt elk BESTAND naar standaarduitvoer met de alinea's opnieuw ingedeeld. De optie -BREEDTE is een afkorting van --width=GETAL.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

inspringing van eerste twee regels behouden
alleen regels die beginnen met deze TEKST opnieuw indelen, daarbij TEKST opnieuw voorvoegen
lange regels splitsen maar niet opnieuw uitvullen
inspringing van eerste regel verschilt van tweede
één spatie tussen woorden, twee na een zin
maximale regelbreedte (standaard is 75)
doelbreedte (standaard 93% van maximale regelbreedte)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door Ross Paterson.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt
of lokaal via: info '(coreutils) fmt invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4