FMT(1) Användarkommandon FMT(1)

fmt — enkel optimal textformaterare

fmt [-BREDD] [FLAGGA]... [FIL]...

Formatera om varje stycke i FILen/-erna, skriv till standard ut.Flaggan -BREDD är en förkortad form av --width=SIFFROR.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Bibehåll indragning av de två första raderna.
Formatera bara om rader som börjar med STRÄNG sätt tillbaka prefixet på omformaterade rader.
Dela långa rader, men justera ej.
Indrag av första raden inte samma som andra raden.
Ett mellanslag mellan ord, två efter meningar.
Maximal radlängd (standardvärde 75 kolumner).
Målradlängd (standard är 93 % av bredden).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Ross Paterson.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) fmt invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4