FMT(1) Brukerkommandoer FMT(1)

fmt - simple optimal text formatter

fmt [-BREDDE] [VALG]... [FIL]...

Omformater hvert avsnitt i FIL(ene), og skriv ut resultatet til standardutdata. Valget -BREDDE er en forkortet vairant av --width=TALL.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bevar innrykkene på de to første linjene.
Bare omformater linjer som begynner med STRENG og legg til prefikset igjen på de omformaterte linjene.
Del opp lange linjer, men ikke fyll igjen.
Første linje skal ha annet innrykk enn andre linje.
Ett mellomrom mellom ord, to mellom setninger.
Målbredde (standard er 93% av hele bredden).
Målbredde (standard er 93% av hele bredden).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Ross Paterson.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt
eller lokalt: info '(coreutils) fmt invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4