TR(1) Корисничке наредбе TR(1)

НАЗИВ

tr - translate or delete characters

УВОД

tr [OPTION]... STRING1 [STRING2]

ОПИС

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. STRING1 and STRING2 specify arrays of characters ARRAY1 and ARRAY2 that control the action.

use the complement of ARRAY1
delete characters in ARRAY1, do not translate
replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified ARRAY, with a single occurrence of that character
-t, --truncate-set1
first truncate ARRAY1 to length of ARRAY2
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

ARRAYs are specified as strings of characters. Most represent themselves. Interpreted sequences are:

знак са окталном вредношћу NNN (1 до 3 окталне цифре)
\\
контра коса црта
чујно ЗВОНО
повратница
облик довода
нови ред
повратак
водоравни табулатор
усправни табулатор
ЗНАК1-ЗНАК2
сви знаци из ЗНАКА1 до ЗНАКА2 растућим поретком
[ЗНАК*]
in ARRAY2, copies of CHAR until length of ARRAY1
[ЗНАК*ПОНОВИ]
ПОНОВИ умножава ЗНАК, ПОНОВИ октални ако почиње 0
[:alnum:]
сва слова и цифре
[:alpha:]
сва слова
[:blank:]
све водоравне празнине
[:cntrl:]
сви знаци управљања
[:digit:]
све цифре
[:graph:]
сви исписиви знаци, не укључујући размак
[:lower:]
сва мала слова
[:print:]
сви исписиви знаци, укључујући размак
[:punct:]
сви знаци тачке
[:space:]
све водоравне и усправне празнине
[:upper:]
сва велика слова
[:xdigit:]
све хексадецималне цифре
[=ЗНАК=]
сви знаци који су исти са ЗНАКОМ

Translation occurs if -d is not given and both STRING1 and STRING2 appear. -t is only significant when translating. ARRAY2 is extended to length of ARRAY1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of ARRAY2 are ignored. Character classes expand in unspecified order; while translating, [:lower:] and [:upper:] may be used in pairs to specify case conversion. Squeezing occurs after translation or deletion.

Full support is available only for safe single-byte locales, in which every possible input byte represents a single character. The C locale is safe in GNU systems, so you can avoid this issue in the shell by running LC_ALL=C tr instead of plain tr.

АУТОР

Написао је Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) tr invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4