NOHUP(1) Корисничке наредбе NOHUP(1)

НАЗИВ

nohup - run a command immune to hangups, with output to a non-tty

УВОД

nohup НАРЕДБА [АРГ]...
nohup ОПЦИЈА

ОПИС

Покреће НАРЕДБУ, занемарујући сигнале прекида.

приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Ако је стандардни улаз терминал, преусмерава га из нечитљиве датотеке. Ако је стандардни излаз терминал, придодаје излаз на „nohup.out“ ако је могуће, у супротном на „$HOME/nohup.out“. Ако је стандардна грешка терминал, преусмерава је на стандардни излаз. Да сачувате излаз у ДАТОТЕКУ, користите „%s НАРЕДБА > ДАТОТЕКА“.

НАПОМЕНА: ваша шкољка може имати своје издање nohup, које обично смењује издање које је описано овде. Молим погледајте документацију ваше шкољке за детаље о опцијама које подржава.

125
if the nohup command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

АУТОР

Написао је Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) nohup invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4