NOHUP(1) Käyttäjän sovellukset NOHUP(1)

nohup - run a command immune to hangups, with output to a non-tty

nohup KOMENTO [ARG]...
nohup VALITSIN

Aja KOMENTO jättäen linjankatkaisusignaalit huomiotta.

näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Jos vakiosyöte on pääte, ohjaa se uudelleen lukukelvottomasta tiedostosta. Jos vakiotuloste on pääte, tulosta mahdollisuuksien mukaan ”nohup.out”-tiedoston perään, muussa tapauksessa tiedostoon ”$HOME/nohup.out”. Jos vakiovirhetuloste on pääte, ohjaa se vakiotulosteeseen. Jos haluat tallentaa tulosteen TIEDOSTOon, suorita ”nohup KOMENTO > TIEDOSTO”.

HUOM: käytössä oleva kuori saattaa sisältää oman nohup-versionsa, joka yleensä korvaa korvaa tässä kuvatun version. Kuoren tukemista ominaisuuksista saa lisää tietoa kuoren dokumentaatiosta.

125
if the nohup command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Kirjoittanut Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) nohup invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Santeri Kannisto <sk@sot.com>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4