NOHUP(1) Příručka uživatele NOHUP(1)

nohup - spustí příkaz odolný proti signálu hangup, s výstupem nesměřujícím na terminál

nohup PŘÍKAZ [PARAMETR]...
nohup VOLBA

Spustí PŘÍKAZ tak, aby ignoroval signál hangup.

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Je-li standardním vstupem terminál, přesměruje jej z nečitelného souboru. Je-li standardním výstupem terminál, připojí výstup do „nohup.out“. Není-li to možné, tak do „$HOME/nohup.out“. Je-li standardním chybovým výstupem terminál, přesměruje je na standardní výstup. Výstup do SOUBORU provedete příkazem „%s PŘÍKAZ > SOUBOR“.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nohup, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

125
if the nohup command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Napsal Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) nohup invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4