NOHUP(1) Opdrachten voor gebruikers NOHUP(1)

nohup - voer programma uit en negeer 'hangup'-signalen, met uitvoer naar een niet-tty.

nohup COMMANDO [ARGUMENT]...
nohup OPTIE

Voert het gegeven COMMANDO uit, 'hangup'-signalen negerend.

toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Als standaardinvoer een terminal is, dan de invoer naar '/dev/null' omleiden. Als standaarduitvoer een terminal is, dan eventuele uitvoer zo mogelijk aan 'nohup.out' toevoegen, anders aan '$HOME/nohup.out'. Als stderr een terminal is, dan deze naar standaard uitvoer omleiden. Gebruik 'nohup COMMANDO > BESTAND' om de uitvoer naar een BESTAND te sturen.

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van nohup hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

125
Als het nohup commando zelf faalt
126
als COMMANDO werd gevonden maar niet kan worden aangeroepen
127
Als COMMANDO niet werd gevonden
-
de beëindigings status van COMMANDO anders

Geschreven door Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup
of lokaal via: info '(coreutils) nohup invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4