NOHUP(1) Användarkommandon NOHUP(1)

nohup — kör ett kommando immunt mot avringningar, med utdata till en icke-tty

nohup KOMMANDO [ARG]...
nohup FLAGGA

Kör KOMMANDO, ignorera avringningssignaler.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om standard in är en terminal, omdirigera den från en oläslig fil. Om standard ut är en terminal, lägg till utdata till ”nohup.out” om möjligt, ”$HOME/nohup.out” annars. Om standard fel är en terminal, omdirigera den till standard ut. För att spara utdata till FIL, använd ”nohup KOMMANDO > FIL”.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av nohup, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

125
om kommandot nohup självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

Skrivet av Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) nohup invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4