INSTALL(1) Корисничке наредбе INSTALL(1)

НАЗИВ

install - copy files and set attributes

УВОД

install [ОПЦИЈА]... [-T] ИЗВОР ОДРЕД
install [ОПЦИЈА]... ИЗВОР... ДИРЕКТОРИЈУМ
install [ОПЦИЈА]... -t ДИРЕКТОРИЈУМ ИЗВОР...
install [ОПЦИЈА]... -d ДИРЕКТОРИЈУМ...

ОПИС

This install program copies files (often just compiled) into destination locations you choose. If you want to download and install a ready-to-use package on a GNU/Linux system, you should instead be using a package manager like yum(1) or apt-get(1).

У прва три облика, умножава ИЗВОР у ОДРЕДИШТЕ или више ИЗВОРА у постојећи ДИРЕКТОРИЈУМ, док подешава режиме овлашћења и власника/групу У 4-том облику, ствара све састојке датог(их) ДИРЕКТОРИЈУМА.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

прави резерву сваке постојеће одредишне датотеке
као --backup али не прихвата аргументе
(занемарено)
compare content of source and destination files, and if no change to content, ownership, and permissions, do not modify the destination at all
сматра све аргументе називима директоријума; ствара све састојке наведених директоријума
ствара све водеће састојке ОДРЕДИШТА осим последњег, или све састојке --target-directory-ја затим умножава ИЗВОР у ОДРЕДИШТЕ
explain how a file is copied. Implies -v
поставља власништво групе, уместотекуће групе процеса
поставља режим власништва (као у „chmod“-у), уместо „rwxr-xr-x“
поставља власништво (само администратор)
примењује времена приступа/измене ИЗВОРНИХ датотека на одговарајуће датотеке одредишта
огољава табеле симбола
програм коришћен за огољавање извршних
заобилази уобичајени суфикс резерве
умножава све аргументе ИЗВОРА у ДИРЕКТОРИЈУМ
сматра ОДРЕДИШТЕ обичном датотеком
print the name of each created file or directory
чува СЕЛинукс безбедносни садржај
подешава СЕЛинукс безбедносни садржај одредишне датотеке и сваког створеног директоријума на основну врсту
као -Z, или ако је наведен СДРЖ тада подешава СЕЛинукс или СМАЦК безбедносни садржај на СДРЖ
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Суфикс за резерве је „~“, осим ако је постављен помоћу --suffix или променљивом окружења „SIMPLE_BACKUP_SUFFIX“. Начин управљања издањем се може изабрати помоћу опције --backup или кроз променљиву окружења „VERSION_CONTROL“. Ево вредности:

не прави резерве (чак и ако је наведено --backup)
прави побројане резерве
побројане ако већ постоје побројане резерве, иначе обичне
увек прави обичне резерве

АУТОР

Написао је Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

cp(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/install
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) install invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4