DIFF(1) Корисничке наредбе DIFF(1)

НАЗИВ

diff - поредите датотеке ред по ред

УВОД

diff [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКЕ

ОПИС

Поредите ДАТОТЕКЕ ред по ред.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује обичне разлике (основно)
исписује само када се датотеке разликују
извештава када су две датотеке исте
исписује БРОЈ (почетно 3) редова умноженог склопа
исписује БРОЈ (почетно 3) редова обједињеног склопа
исписује ед спис
исписује РЦС запис разлика
исписује у две колоне
исписује на највише БРОЈ (почетно 130) колона
исписује само леву колону заједничких редова
не приказује заједничке редове
приказује у којој Ц функцији је свака промена
-F, --show-function-line=РИ
приказује најскорији ред који одговара РИ
користи ОЗНАКУ уместо назива датотеке и временске ознаке (може да се понавља)
развија табулаторе у размаке за излаз
поравнава табулаторе додајући један табулатор
величина табулатора је БРОЈ (почетно 8) колона
потискује размак или табулатор пре празних редова излаза
пропушта излаз кроз „pr“ за прелом
дубински упоређује све пронађене поддиректоријуме
не прати симболичке везе
-N, --new-file
сматра празним недостајуће датотеке
сматра празним прве недостајуће датотеке
занемарује словну величину поређујући назива датотека
урачунава словну величину поређујући називе датотека
искључује датотеке које поклапају ОБР
искључује датотеке које одговарају сваком шаблону у ДАТОТЕЦИ
почиње од ТЕКА при поређењу директоријума
упоређује ТЕКУ1 са свим оперантима. ТЕКА1 може бити директоријум
упоређује све операнте са ТЕКОМ2. ТЕКА2 може бити директоријум
занемарује словну величину у склопу датотека
-E, --ignore-tab-expansion
занемарује промене услед развијања табулатора
занемарује размак на крају реда
занемарује промене због количине празног простора
занемарује све размаке
занемарује промене услед празних редова
занемарује промене чији редови поклапају РИ
сматра све датотеке као текст
огољава пратеће <CR> на улазу
исписује стопљену датотеку да прикаже „#ifdef НАЗИВ“ разлике
обликује GTYPE улазне групе са ГОБЛ
обликује све улазне редове са РОБЛ
обликује LTYPE улазне редове са РОБЛ
Ове опције записа обезбеђује фино подешено управљање преко излаза
различника, генерализујући -D/--ifdef.
GTYPE је LTYPE или „changed“.
ГОБЛ (само) може садржати:
%<
редове из ДАТОТЕКЕ1
%>
редове из ДАТОТЕКЕ2
%=
редове заједничке у ДАТОТЕЦИ1 и ДАТОТЕЦИ2
%[-][ШИРН][.[ТАЧН]]{doxX}СЛОВО
printf-стил за СЛОВО
СЛОВО за нову групу, мала слова за стару групу:
број првог реда
број последњег реда
број редова = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
ако је А исто као Б онда Т супротно Е
РОБЛ (само) може садржати:
%L
садржај реда
%l
садржај реда, изузев пратећих знакова за нови ред
%[-][ШИРН][.[ТАЧН]]{doxX}n
printf-стил за улазни број реда
Било ГОБЛ или РОБЛ могу садржати:
%%
%
%c'C'
само један знак „З“
%c'\OOO'
знак са окталним кодом OOO
З
знак З (други знаци представљају сами себе)
труди се да нађе мањи скуп промена
чува БРЈ редова заједничког префикса и суфикса
за велике датотеке са много раштрканих малих измена
обојава излаз; КАДА може бити „never“ (никада), „always“ (увек), или „auto“ (подразумевано); обична --color значи --color='auto'
боје за коришћење када је --color активно; ПАЛЕТА је списак могућности података термина раздвојен двотачком
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

ДАТОТЕКЕ су „ТЕКА1 ТЕКА2“ или „ДИР1 ДИР2“ или „ДИР ТЕКА“ или „ТЕКА ДИР“. Нема ограничења за ДАТОТЕКЕ ако је задато --from-file или --to-file. Ако је ДАТОТЕКА „-“, чита стандардни улаз. Излазно стање је 0 ако су улази исти, 1 за различите, 2 за грешку.

АУТОР

Написали су Пол Егерт, Мајк Хартел, Дејвид Хејес, Ричард Столман и Лен Тауер.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils матична страница: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Општа помоћ за коришћење ГНУ софтвера: https://www.gnu.org/gethelp/

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Потпуна документација за diff је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и diff исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info diff

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

May 2023 diffutils 3.10