DIFF(1) Comenzi utilizator DIFF(1)

GNU diff - compare files line by line

diff [OPȚIUNE]... FIȘIERELE

Compară FIȘIERELE linie cu linie.

Argumentele obligatorii pentru opțiuni lungi sînt obligatorii și pentru opțiunile scurte.

--normal
output a normal diff (the default)
-q, --brief
Afișează doar dacă fișierele diferă.
-s, --report-identical-files
Raportează când două fișiere sunt asemănătoare.
-c, -C NUM, --context[=NUM]
Tipărește NUM (implicit 3) linii de contextcopiat.
-u, -U NUM, --unified[=NUM]
Tipărește NUM (implicit 3) linii de contextunificat.
-e, --ed
Afișează un script ed.
-n, --rcs
Afișează un diff în format RCS.
-y, --side-by-side
Afișează pe două coloane.
-W, --width=NUM
Afișează cel mult NUM (implicit 130) coloane tipărite.
--left-column
Afișează doar coloana din stânga a liniilor comune.
--suppress-common-lines
Nu afișa liniile comune.
-p, --show-c-function
Afișează fiecare schimbare din fiecare funcție C.
-F, --show-function-line=RE
Afișează cele mai recente linii care se potrivesc RE.
--label ETICHETĂ
Folosește ETICHETĂ în loc de numele fișierului.
-t, --expand-tabs
Schimbă tab-urile în spații la ieșire(output).
-T, --initial-tab
Aliniază tab-urile adăugând în față un tab.
--tabsize=NUM
Opririle tab-ului vor fi la fiecare NUM (implicit 8) coloane tipărite.
--suppress-blank-empty
suppress space or tab before empty output lines
-l, --paginate
Trimite ieșirea(output) prin `pr' pentru a fi paginată.
-r, --recursive
Compară recursiv orice subdirector întâlnit.
--no-dereference
don't follow symbolic links
-N, --new-file
Tratează fișierele lipsă ca vide.
--unidirectional-new-file
Tratează primele fișiere lipsă ca vide.
--ignore-file-name-case
Ignoră cazul când se compară numele de fișiere.
--no-ignore-file-name-case
Ia în calcul cazul atunci când se compară numele de fișiere.
-x, --exclude=TIP
Exclude fișierele care se potrivesc TIParului.
-X, --exclude-from=FIȘIER
Exclude fișierele care se potrivesc oricărui tipar din FIȘIER.
-S, --starting-file=FIȘIER
Începe cu FIȘIER în compararea directoarelor.
--from-file=FIȘIER1
Compară FIȘIER1 cu toți operanzii. FIȘIER1 poate fi director.
--to-file=FIȘIER2
Compară toți operanzii cu FIȘIER2. FIȘIER2 poate fi director.
-i, --ignore-case
Ignoră diferențele de caz din conținutul fișierului.
-E, --ignore-tab-expansion
Ignoră schimbările produse de modificarea tab-ului.
-Z, --ignore-trailing-space
ignore white space at line end
-b, --ignore-space-change
Ignoră schimbările din spațiul vid.
-w, --ignore-all-space
Ignoră tot spațiul vid.
-B, --ignore-blank-lines
Ignoră schimbările unde toate liniile sunt goale(blank).
-I, --ignore-matching-lines=RE
Ignoră schimbările la toate liniile care se potrivesc RE-ului.
-a, --text
Tratează toate fișierele ca text.
--strip-trailing-cr
Elimină returul de car(carriage return) final la intrare(input).
-D, --ifdef=NUME
Afișează fișierul rezultat(merged) pentru a arăta diff-urile`#ifdef NAME'.
--GTYPE-group-format=GFMT
format GTYPE input groups with GFMT
--line-format=LFMT
format all input lines with LFMT
--LTYPE-line-format=LFMT
format LTYPE input lines with LFMT
These format options provide fine-grained control over the output
of diff, generalizing -D/--ifdef.
LTYPE este `old', `new', sau `unchanged'.
GTYPE este LTYPE sau `changed'.
GFMT (only) may contain:
%<
linii din FIȘIER1
%>
linii din FIȘIER2
%=
linii comune lui FIȘIER1 si FIȘIER2
%[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER
specificații stil printf pentru LETTER
LETTERs sunt după cum urmează pentru grup nou, literă mică pentru grup vechi:
F
primul număr de linie
L
ultimul număr de linie
N
numere de linii = L-F+1
E
F-1
M
L+1
%(A=B?T:E)
if A equals B then T else E
LFMT (only) may contain:
%L
conținut de linie
%l
conținut de linie, excluzând orice caracter de linie nouă final
%[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n
specificații stil printf-pentru introducerea numărului de linie
Both GFMT and LFMT may contain:
%%
%
%c'C'
caracterul singular C
%c'\OOO'
caracterul cu codul octal OOO
C
the character C (other characters represent themselves)
-d, --minimal
Încearcă din greu să găsești un set mai mic de schimbări.
--horizon-lines=NUM
Reține NUM linii de prefix și sufix comun.
--speed-large-files
Presupune fișiere mari și multe modificări mici împrăștiate.
--color[=WHEN]
colorize the output; WHEN can be 'never', 'always', or 'auto' (the default)
--palette=PALETTE
the colors to use when --color is active; PALETTE is a colon-separated list of terminfo capabilities
--help
afișează acest ajutor și ieși
-v, --version
afișează informații de versiune și ieși

FILES are 'FILE1 FILE2' or 'DIR1 DIR2' or 'DIR FILE' or 'FILE DIR'. If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s). If a FILE is '-', read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

Scris de Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman și Stuart Kemp.

Raportați erorile(bugs)la: bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils home page: https://www.gnu.org/software/diffutils/
General help using GNU software: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Acesta este software liber: sînteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Documentația completă pentru diff este menținută ca un manual Texinfo. Dacă programele info și diff sunt instalate corespunzător la pagina personală, comanda

info diff

ar trebui să vă permită accesul la manualul complet.

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Eugen Hoanca <eugenh@urban-grafx.ro> și Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

Decembrie 2018 diffutils 3.7