DIFF(1) Brugerkommandoer DIFF(1)

GNU diff - ammenlign filer linje for linje

diff [TILVALG]... FILER

Sammenlign filer linjevis.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

--normal
udskriv en almindelig diff (forvalg)
-q, --brief
angiv kun når filerne er forskellige
-s, --report-identical-files
rapportér hvis to filer er ens
-c, -C ANTAL, --context[=ANTAL]
udskriv ANTAL (normalt 3) linjer med kopieret kontekst
-u, -U ANTAL, --unified[=ANTAL]
udskriv højst ANTAL (normalt 3) linjer forenet kontekst
-e, --ed
udskriv et ed-script
-n, --rcs
udskriv en diff i RCS-format
-y, --side-by-side
udskriv i to kolonner
-W, --width=ANTAL
udskriv højst ANTAL (normalt 130) søjler
--left-column
vis kun venstre kolonne af fælles linjer
--suppress-common-lines
vis ingen fælles linjer
-p, --show-c-function
vis hvilken C-funktion hver ændring er i
-F, --show-function-line=RE
vis den seneste linje der matcher RE
--label MÆRKAT
brug MÆRKAT frem for filnavn og tidsstempel (kan gentages)
-t, --expand-tabs
lav tabulatorer om til mellemrum i output
-T, --initial-tab
få tabulatorer på linje ved at forudstille en tabulator
--tabsize=ANTAL
tabulatorstop for hver ANTAL (normalt 8) kolonner
--suppress-blank-empty
intet mellemrum eller tabulator før tomme ud-linjer
-l, --paginate
led uddata gennem "pr" for at sideinddele det
-r, --recursive
sammenlign alle fundne underkataloger rekursivt
--no-dereference
følg ikke symbolske lænker
-N, --new-file
behandl manglende filer som var de tomme
--unidirectional-new-file
behandl manglende førstefiler som var de tomme
--ignore-file-name-case
ingen forskel på store og små bogstaver ved sammenligning af filnavne
--no-ignore-file-name-case
skeln mellem store og små bogstaver ved sammenligning af filnavne
-x, --exclude=MØNSTER
udelad filer, det matcher MØNSTER
-X, --exclude-from=FIL
udelad filer, der matcher ethvert mønster i FIL
-S, --starting-file=FIL
start med FIL, når der sammenlignes kataloger
--from-file=FIL1
sammenlign FIL1 med alle operander; FIL1 må godt være et katalog
--to-file=FIL2
sammenlign alle operander med FIL2. FIL2 må godt være et katalog
-i, --ignore-case
ignorér versalforskelle i filindhold
-E, --ignore-tab-expansion
ignorér ændringer, der skyldes tabulatoromsætning
-Z, --ignore-trailing-space
ignorér blanke tegn ved linjens afslutning
-b, --ignore-space-change
ignorér ændringer i mængden af blanke tegn
-w, --ignore-all-space
ignorér alle blanke tegn
-B, --ignore-blank-lines
ignorér ændringer med kun tomme linjer
-I, --ignore-matching-lines=MØNSTER
ignorér ændringer, hvis linjer alle matcher MØNSTER
-a, --text
behandl alle filer som tekst
--strip-trailing-cr
fjern afsluttende vognretur i inddata
-D, --ifdef=NAVN
udskriv flettet fil med "#ifdef NAVN"-differ
--GTYPE-group-format=GFMT
formatér GTYPE-inputgrupper med GFMT
--line-format=LFMT
formatér alle inputlinjer med LFMT
--LTYPE-line-format=LFMT
formatér LTYPE-inputlinjer med LFMT
Disse formattilvalg giver finkontrol over udskriften af diff, og
generaliserer -D/--ifdef.
LTYPE er "old" (gammel), "new" (ny) eller "unchanged" (uændret).
GTYPE er LTYPE eller "changed" (ændret).
GFMT (kun) må indeholde:
%<
linjer fra FIL1
%>
linjer fra FIL2
%=
linjer både i FIL1 og FIL2
%[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}BOGSTAV
printf-angivelse for BOGSTAV
BOGSTAVer er som følger for ny gruppe, eller som små bogstaver for gammel gruppe:
F
første linjenummer
L
sidste linjenummer
N
antal linjer = L-F+1
E
F-1
M
L+1
%(A=B?T:E)
hvis A lig med B så T, ellers E
LFMT (kun) må indeholde:
%L
indhold af linje
%l
indhold af linje, undtagen eventuelt følgende linjeskift
%[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}n
printf-angivelse for inputlinjenummer
GFMT og LFMT kan begge indeholde:
%%
%
%c'C'
tegnet C
%c'\OOO'
tegnet med oktalkode OOO
C
tegnet C (andre tegn repræsenterer sig selv)
-d, --minimal
grundigt forsøg på at finde et mindre antal ændringer
--horizon-lines=ANTAL
behold ANTAL linjer af fælles præfiks og suffiks
--speed-large-files
antag store filer og mange spredte, små ændringer
--color[=HVORNÅR]
farv udskriften; HVORNÅR kan være "never", "always" eller "auto" (standard)
--palette=PALET
farverne der skal bruges sammen med --color; PALET er en kolon-adskilt liste af terminfo-egenskaber
--help
viser hjælpetekst og stopper
-v, --version
viser versionsinformation og stopper

FILER er "FIL1 FIL2" eller "KATALOG1 KATALOG2" eller "KATALOG FIL" eller "FIL KATALOG". Hvis --from-file eller --to-file er givet, er der ingen restriktioner på FILer. Såfremt en FIL er "-", læses fra standard-ind. Slutstatus er 0 hvis inddata er ens, 1 hvis ikke, og 2 hvis der er problemer.

Skrevet af Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman og Len Tower.

Raportér programfejl på engelsk til <bug-diffutils@gnu.org>
Hjemmeside for GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Generel hjælp til GNU-programmer: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Hele dokumentationer for diff bliver vedligeholdt som en Texinfo-manual. Hvis info og diff programmerne er korrekt installeret på din maskine vil komandoen

info diff

give dig adgang til den fulde manual.

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

december 2018 diffutils 3.7