DIFF(1) Команди користувача DIFF(1)

НАЗВА

diff - порівняння файлів за рядками

КОРОТКИЙ ОПИС

diff [КЛЮЧ]... ФАЙЛИ

ОПИС

Порівнює два файли за рядками.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів.

вивести дані у форматі звичайного diff (типово)
сповіщати лише про різні файли
сповіщати про однакові файли
вивести КТЬ (типово 3) рядки скопійованого контексту
вивести ЧИСЛО (типово 3) рядків спільного контексту
вивести дані у форматі запису ed(1)
виводити у форматі diff систем керування версіями
вивести дані у два стовпчики
виводити текст не більше ніж у ЧИСЛО (типово 130) позицій у рядок
виводити спільні рядки лише у ліву колонку
не виводити спільні рядки
показати дані щодо функцій C у яких виявлено кожну зі змін
-F, --show-function-line=RE
показати останній рядок, що відповідає формальному виразу RE
використати МІТКУ замість назви файла і часової позначки (можна використовувати декілька разів)
замінювати символи табуляції пробілами у виводі
вирівнювати табуляцію додаючи на початок символ табуляції
табуляція кожні ЧИСЛО позицій виведення (типово 8)
не показувати пробіли або табуляції перед порожніми рядками
спрямувати дані до pr(1) для розбиття на сторінки.
рекурсивно порівняти всі знайдені підкаталоги
не переходити за символічними посиланнями
-N, --new-file
вважати незнайдені файли порожніми
вважати незнайдені у першому джерелі файли порожніми
ігнорувати регістр назв файлів під час порівняння
враховувати регістр символів назв файлів
виключити файли, назви яких відповідають ЗРАЗКУ
виключити файли, назви яких відповідають зразкам з файла
починати порівняння каталогів на файлі ФАЙЛ
порівняти ФАЙЛ1 з усіма операндами; ФАЙЛ1 може бути каталогом
порівняти всі операнди з ФАЙЛОМ 2; ФАЙЛ2 може бути каталогом.
ігнорувати регістр літер у вмісті файлів
-E, --ignore-tab-expansion
ігнорувати зміни, викликані заміною табуляції пробілами
ігнорувати пробіли наприкінці рядка
ігнорувати зміни у кількості пробілів
ігнорувати усі пробіли
ігнорувати зміни кількості порожніх рядків
ігнорувати зміни, які відповідають формальному виразу RE
вважати всі файли текстовими
вилучити з виведених даних всі завершальні символи нового рядка
виводити diff-блоки, що використовують конструкцію «#ifdef НАЗВА».
--ГТИП-group-format=ГФМТ
форматувати вхідні групи типу ГТИП у відповідності до формату ГФМТ.
форматувати всі вхідні рядки за допомогою СФМТ.
--CТИП-group-format=СФМТ
форматувати вхідні рядки типу СТИП у відповідності до формату СФМТ
За допомогою цих параметрів форматування можна точно налаштувати
вивід diff, з узагальненням -D/--ifdef.
СТИП може бути «old», «new» чи «unchanged».
ГТИП — те саме або «changed».
ГФМТ може містити:
%<
рядки з ФАЙЛА1
%>
рядки з ФАЙЛА2
%=
рядки, спільні для ФАЙЛА1 та ФАЙЛА2
%[-][ШИРИНА][.[ТОЧН]]{doxX}ЛІТЕРА
формат для ЛІТЕРА у стилі printf(1)
ЛІТЕРА має наступні значення для нових груп, маленькі для старих:
номер першого рядка
номер останнього рядка
кількість рядків = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
якщо A дорівнює B, T, інакше E
СФМТ може містити:
%L
вміст рядка
%l
вміст рядка без символу нового рядка наприкінці
%[-][ШИРИНА][.[ТОЧН]]{doxX}n
формат номеру вхідного рядка у стилі printf(1)
Обидва ГФМТ та СФМТ можуть містити:
%%
%
%c'C'
один символ С
%c'\OOO'
один символ з вісімковим кодом OOO
символ C (інші символи не оброблятимуться)
намагатись знайти найменший набір змін
зберегти ЧИСЛО спільних рядків, до та після різних
вважати файли великими з багатьма розкиданими дрібними змінами.
розфарбовувати виведення; значенням КОЛИ може бути 'never', 'always', або 'auto'; просто --color означає --color='auto'
кольори, які слід використовувати, якщо додано --color; ПАЛІТРА — відокремлений двокрапками список можливостей terminfo(5)
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

ФАЙЛИ — це «ФАЙЛ1 ФАЙЛ2», чи «КАТАЛОГ1 КАТАЛОГ2», чи «КАТАЛОГ ФАЙЛ», чи «ФАЙЛ КАТАЛОГ». Якщо вказано --from-file чи --to-file, на ФАЙЛИ обмежень немає. Якщо ФАЙЛ вказано як «-», дані буде прочитано зі стандартного потоку введення. Код завершення дорівнює 0, якщо вхідні файли ідентичні, 1 -- якщо відрізняються, та 2 при виникненні помилок.

АВТОР

Автори програми -- Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman та Len Tower.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Повідомляйте про вади на адресу: <bug-diffutils@gnu.org>
Домашня сторінка GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Загальна довідкова інформація щодо використання програмного забезпечення GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Повноцінну документацію з diff можна знайти у довіднику Texinfo. Якщо у вашій системі встановлено info(1) та diff за допомогою команди

info diff

ви зможете отримати доступ до повноцінного підручника.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Травень 2023 року diffutils 3.10