COMM(1) Корисничке наредбе COMM(1)

НАЗИВ

comm - compare two sorted files line by line

УВОД

comm [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКА1 ДАТОТЕКА2

ОПИС

Поредите поређане датотеке ДАТОТЕКА1 И ДАТОТЕКА2 ред по ред.

Када је ДАТОТЕКА1 или ДАТОТЕКА2 - (не обе), чита стандардни улаз.

Без опција, даје излаз у три ступца. Први стубац садржи редове јединствене за ДАТОТЕКУ1, други стубац садржи редове јединствене за ДАТОТЕКУ2, а у трећем се налазе редови заједнички за обе датотеке.

-1
потискује стубац 1 (редови јединствени за ДАТОТЕКУ1)
-2
потискује стубац 2 (редови јединствени за ДАТОТЕКУ2)
-3
потискује стубац 3 (редове који се појављују у обе датотеке)
проверава да ли је излаз исправно поређан, чак и ако су сви улазни редови упариви
не проверава да ли је улаз исправно поређан
раздваја ступце НИСКОМ
исписује сажетак
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Напомена, поређење поштује правила наведена са „LC_COLLATE“.

ПРИМЕРИ

Исписује само редове присутне и у датотеци1 и у датотеци2.
Исписује редове у датотеци1 не у датотеци2, и обрнуто.

АУТОР

Написали су Ричард М. Столман и Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

join(1), uniq(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) comm invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4