COMM(1) Opdrachten voor gebruikers COMM(1)

comm - vergelijk twee gesorteerde bestanden regel voor regel

comm [OPTIE]... BESTAND1 BESTAND2

Vergelijkt de gesorteerde bestanden BESTAND1 en BESTAND2 regel voor regel.

Wanneer BESTAND1 of BESTAND2 (niet beide) '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Zonder opties worden drie kolommen getoond. De eerste kolom bevat de regels die uniek zijn voor BESTAND1, de tweede kolom de regels die uniek zijn voor BESTAND2, en de derde kolom de regels die in beide bestanden voorkomen.

-1
regels die alleen in BESTAND1 voorkomen weglaten
-2
regels die alleen in BESTAND2 voorkomen weglaten
-3
regels die in beide bestanden voorkomen weglaten
--check-order
controleren of de invoer juist gesorteerd is, zelfs als van alle invoerregels paren gemaakt kunnen worden
--nocheck-order
niet controleren of de invoer juist gesorteerd is
--output-delimiter=REEKS
deze tekenreeks als kolomscheiding gebruiken
--total
een samenvatting weergeven
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

Opmerking: het vergelijken volgt de regels gespecificeerd door 'LC_COLLATE'.

comm -12 bestand1 bestand2
Toon alleen regels die in beide bestanden voorkomen.
comm -3 bestand1 bestand2
Toon regels die alleen in één van de bestanden voorkomen.

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

join(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
of lokaal via: info '(coreutils) comm invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32