COMM(1) Brukerkommandoer COMM(1)

comm - compare two sorted files line by line

comm [VALG]... FIL1 FIL2

Sammenlikn de sorterte filene FIL1 og FIL2, linje for linje.

Hvis hvis FIL1 eller FIL2 (ikke begge) er «-», leser programmet standard inndata.

Uten valg produseres utdata med tre kolonner. Kolonne en inneholder linjene som er unike for FIL1, kolonne to inneholder linjene som er unike for FIL2, mens kolonne tre inneholder linjene som er felles for begge filene.

-1
Utelat kolonne 1 (linjer som kun finnes i FIL1).
-2
Utelat kolonne 2 (linjer som kun finnes i FIL2).
-3
Utelat kolonne 2 (linjer som finnes i begge filer).
Sjekker om inndata er korrekt sortert, selv om alle inndatalinjer kan pares.
Sjekker ikke om inndata er korrekt sortert.
Skiller kolonner med STRENG.
Skriv ut en oppsummering.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Merk at sammenlikningsprosessen følger reglene som velges av «LC_COLLATE».

Bare skriv ut linjer som finnes i både fil1 og fil2.
Bare skriv ut linjer som ikke finnes i begge filer.

Skrevet av Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

join(1), uniq(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
eller lokalt: info '(coreutils) comm invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4