COMM(1) Polecenia użytkownika COMM(1)

comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

comm [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

Porównuje dwa posortowane pliki PLIK1 i PLIK2 wiersz po wierszu.

Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.

Bez opcji, wyświetla wynik w trzech kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera wiersze unikatowe dla PLIKU1, druga wiersze unikatowe dla PLIKU2, a trzecia wiersze wspólne obu plikom.

-1
wyłącza wyświetlanie kolumny 1 (wierszy unikatowych dla PLIKU1)
-2
wyłącza wyświetlanie kolumny 2 (wierszy unikatowych dla PLIKU2)
-3
wyłącza wyświetlanie kolumny 3 (wierszy wspólnych obu plikom)
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
oddziela kolumny podanym CIĄGIEM
wyświetla podsumowanie
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Proszę zauważyć, że przestrzegane są reguły określone przez LC_COLLATE.

Wyświetla jedynie wiersze obecne zarówno w plik1 jak i plik2.
Wyświetla wiersze, które występują w plik1, ale nie w plik2 i na odwrót.

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

join(1), uniq(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) comm invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4