COMM(1) Brugerkommandoer COMM(1)

comm - compare two sorted files line by line

comm [FLAG]... FIL1 FIL2

Sammenlign de sorterede filer FIL1 og FIL2 linjevis.

Når FIL1 eller FIL2 (men ikke begge) er -, læses standard-ind.

Uden flag udskrives tre kolonner. Kolonne 1 indeholder filer, der kun findes i FIL1; kolonne to indeholder filer, der kun findes i FIL2, mens kolonne tre indeholder linjer fælles for begge filer.

-1
udelad kolonne 1 (linjer som kun findes i FIL1)
-2
udelad kolonne 2 (linjer som kun findes i FIL2)
-3
udelad kolonne 3 (linjer som findes i begge filer)
--check-order
kontrollér om inddata er korrekt sorteret, selv hvis alle inddatalinjer kan parinddeles
--nocheck-order
kontrollér ikke om inddata er korrekt sorteret
--output-delimiter=STR
adskil kolonner med STR
--total
udskriv et sammendrag
-z, --zero-terminated
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Bemærk at sammenligninger følger reglerne angivet af "LC_COLLATE".

comm -12 fil1 fil2
Udskriv kun linjer, der findes i både fil1 og fil2.
comm -3 fil1 fil2
Udskriv linjer i fil1, som ikke er i fil2, og vice versa.

Skrevet af Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

join(1), uniq(1)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) comm invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32