COMM(1) Käyttäjän sovellukset COMM(1)

comm - compare two sorted files line by line

comm [VALITSIN]... TIEDOSTO1 TIEDOSTO

Vertaa lajiteltuja tiedostoja TIEDOSTO1 ja TIEDOSTO2 rivi riviltä.

Jos joko TIEDOSTO1 tai TIEDOSTO2 on -, luetaan vakiosyötettä.

Ilman valitsimia tuotetaan kolmen sarakkeen tuloste. Sarake yksi sisältää ainoastaan TIEDOSTO1:ssä esiintyvät rivit, sarake kaksi ainoastaan TIEDOSTO2:ssa esiintyvät rivit, ja sarake kolme molemmissa esiintyvät rivit.

-1
suppress column 1 (lines unique to FILE1)
-2
suppress column 2 (lines unique to FILE2)
-3
suppress column 3 (lines that appear in both files)
check that the input is correctly sorted, even if all input lines are pairable
do not check that the input is correctly sorted
separate columns with STR
output a summary
päätä rivit 0-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Huomaa, että vertailut ”LC_COLLATE”:n määrittelemiä sääntöjä.

Tulosta vain tiedostossa1 ja tiedostossa2 olleet rivit.
Tulosta tiedoston1 rivit, jotka eivät ole tiedostossa2, ja päinvastoin.

Kirjoittaneet Richard M. Stallman ja David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

join(1), uniq(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) comm invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Tuukka Forssell <taf@jytol.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4