CHCON(1) Polecenia użytkownika CHCON(1)

chcon - zmienia kontekst bezpieczeństwa pliku

chcon [OPCJA]... KONTEKST PLIK...
chcon [OPCJA]... [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-l ZAKRES] [-t TYP] PLIK...
chcon [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

Zmienia kontekst bezpieczeństwa SELinux każdego z PLIKÓW na KONTEKST. Z opcją --reference zmienia kontekst bezpieczeństwa każdego PLIKU na taki sam, jaki posiada PLIK-WZORC.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach
zmiany dotyczą samych dowiązań symbolicznych zamiast plików, które one wskazują
ustawia UŻYTKOWNIKA w docelowym kontekście bezpieczeństwa
ustawia ROLĘ w docelowym kontekście bezpieczeństwa
ustawia TYP w docelowym kontekście bezpieczeństwa
ustawia ZAKRES w docelowym kontekście bezpieczeństwa
nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)
odmawia działania rekurencyjnego na /
używa kontekstu bezpieczeństwa PLIKU-WZORC zamiast podawania wartości KONTEKSTU
działa rekurencyjnie na plikach i katalogach
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.

jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim
podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu
nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Russella Cokera i Jima Meyeringa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chcon invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4