CHCON(1) Användarkommandon CHCON(1)

chcon — ändra filsäkerhetskontext

chcon [FLAGGA]... KONTEXT FIL...
chcon [FLAGGA]... [-u ANVÄNDARE] [-r ROLL] [-l INTVL] [-t TYP] FIL...
chcon [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...

Ändra SELinux-säkerhetskontext för varje FIL till KONTEXT. Med --reference, ändra säkerhetskontext för varje FIL till den hos RFIL.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Ändra referensen för varje symbolisk länk (detta är standard) istället för den symboliska länken själv.
Ändra symboliska länkar istället för refererade filer.
Sätt användaren ANVÄNDARE i målets säkerhetskontext.
Sätt rollen ROLL i målets säkerhetskontext.
Sätt typen TYP i målets säkerhetskontext.
Sätt intervallet INTERVALL i målets säkerhetskontext.
Behandla inte ”/” speciellt (normalfall).
Låt bli att arbeta på ”/”.
Använd RFIL:s säkerhetskontext istället för att ange ett KONTEXTvärde.
Arbeta på filer och kataloger rekursivt.
Skriv ut ett meddelande för varje bearbetad fil.

Följande flaggor modifierar hur en hierarki traverseras när flaggan -R också anges. Om mer än en anges har enbart den sista någon verkan.

Om ett kommandoradsargument för ett kommando är en symbolisk länk, följ den.
Följ varje symbolisk länk till en katalog som påträffas.
Följ inga symboliska länkar (normalfall).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Russell Coker och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) chcon invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

oktober 2023 GNU coreutils 9.4