CHCON(1) Brukerkommandoer CHCON(1)

chcon - change file security context

chcon [VALG]... KONTEKST FIL...
chcon [VALG]... [-u BRUKER] [-r ROLLE] [-l RVIDDE] [-t TYPE] FIL...
chcon [VALG]... --reference=RFIL FIL...

Endre sikkerhetskontekst for hver FIL til ønsket KONTEKST. Sikkerhetskontekt for hver FIL kan, ved bruk av --reference, endres til RFIL.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Endre lenkemål i stedet for symbolske lenker (standard).
Endre symbolske lenker i stedet for lenkemål.
Angi brukeren BRUKER i målets sikkerhetskontekst.
Angi rollen ROLLE i målets sikkerhetskontekst.
Angi typen TYPE i målets sikkerhetskontekst.
Angi rekkevidden RVIDDE i målets sikkerhetskontekst.
Ikke gi «/» spesialbehandling (standard).
Avvis rekursiv behandling på stien «/».
Bruk sikkerhetskontekst for RFIL, i stedet for å angi en KONTEKSTverdi.
Behandle filer og mapper rekursivt.
Skriv ut diagnostikk for behandlede filer.

Følgende valg avgjør hvordan et hierarki blir gjennomgått når valget -R brukes. Hvis du gjør flere enn ett valg, er det bare det siste som gjelder.

Hvis et argument er en symbolsk lenke som peker på en mappe, skal mappa gjennomgås.
Gå gjennom hver symbolske lenke som dukker opp, og som peker på en mappe.
Ikke gå gjennom symbolske lenkemål (standard).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Russell Coker og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon
eller lokalt: info '(coreutils) chcon invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2023 GNU coreutils 9.4