CHCON(1) Корисничке наредбе CHCON(1)

НАЗИВ

chcon - change file security context

УВОД

chcon [ОПЦИЈА]... САДРЖАЈ ДАТОТЕКА...
chcon [ОПЦИЈА]... [-u КОРИСНИК] [-r УЛОГА] [-l ОПСЕГ] [-t ВРСТА] ДАТОТЕКА...
chcon [ОПЦИЈА]... --reference=РДАТОТЕКА ДАТОТЕКА...

ОПИС

Измените безбедносни контекст СЕЛинукса сваке ДАТОТЕКЕ у САДРЖАЈ. Са --reference, измените безбедносни садржај сваке ДАТОТЕКЕ у онај из РДАТОТЕКЕ.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

утиче на упуту сваке симболичке везе (ово је основно), уместо на саму симболичку везу
утиче на симболичке везе уместо на неку упутну датотеку
подешава корисника КОРИСНИК у циљном безбедносном садржају
подешава улогу УЛОГА у циљном безбедносном садржају
подешава врсту ВРСТА у циљном безбедносном садржају
подешава опсег ОПСЕГ у циљном безбедносном садржају
не сматра „/“ посебним (основно)
не успева да ради дубински над „/“
користи безбедносни садржај РДАТОТЕКЕ уместо да наводи врдедност САДРЖАЈА
ради дубински над датотекама и директоријумима
исписује дијагнозу за сваку обрађену датотеку

Следеће опције мењају начин преласка хијерархије када је опција -R такође наведена. Ако је наведена више од једне, само последња има дејства.

ако је аргумент линије наредби симболичка веза ка директоријуму, прелази је
прелази сваку симболичку везу ка директору на коју наиђе
не прелази симболичке везе (основно)
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

АУТОР

Написали су Расел Кокер и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) chcon invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4