CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [options] [from to text]

Sända e-post med SMTP-protokollet. calibre-smtp har två utförandelägen. I skrivläget anger du från till och text och dessa används för att skapa och sända ett e-postmeddelande. I filterläget läser calibre-smtp ett komplett e-postmeddelande från STDIN och sänder det.

text är brödtexten i e-postmeddelandet. Om text inte anges läses ett komplett e-postmeddelande från STDIN. från är avsändarens e-postadress och till är mottagarens e-postadress. När ett komplett e-postmeddelande läses från STDIN, används från och till endast i SMTP-förhandlingen, meddelanderubrikerna ändras inte.

När du skickar argument till calibre-smtp som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Dela upp och leverera meddelande i bakgrunden. Om du använder det här alternativet bör du också använda --outbox för hantera misslyckade leveranser.
visa denna hjälptext och avsluta
Värdnamn av lokalvärden. Används vid anslutning till SMTP-server.
Sökväg till mappen maildir för att lagra misslyckade leveranser av postmeddelanden i.
Tidsbegränsning för förbindelse
Var mer informativ
visar programmets versionsnummer och avsluta

Alternativ för att komponera e-post. Ignoreras om ingen text anges

Fil att bifoga till e-posten
Ämnesrad för e-posten

Alternativ vid användning av en SMTP-reläserver för att skicka post. calibre kommer försöka skicka direkt om inte --relay anges.

Sökväg till en fil med sammanförda CA-certifikat i PEM-format som används för att verifiera servercertifikatet när du använder TLS. Systemets CA-certifikat används som standard.
Verifiera inte serverns certifikat när du ansluter med TLS. Detta brukade vara standardbeteendet i calibre versioner före 3.27. Om du använder en relä med ett självsignerat eller på annat sätt ogiltigt certifikat, kan du använda det här alternativet för att återställa beteendet före 3.27
Krypteringsmetod att använda vid anslutning till reläserver. Valen är TLS, SSL och INGEN. Standard är TLS. VARNING: Att välja INGEN är mycket osäkert
Lösenord för reläserver
Port att ansluta till reläserver. Standard är att använda 465 om krypteringsmetod är SSL och annars 25.
En SMTP-reläserver för att skicka post.
Användarnamn för reläserver

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0