CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [options] [from to text]

Odeslat e-mail pomocí protokolu SMTP. calibre-smtp má dva režimy. V režimu psaní zadáte from to a text, a ty jsou použity k sestavení a odeslání e-mailové zprávy. V režimu filtrování čte calibre-smtp kompletní e-mailovou zprávu ze vstupu STDIN a odešle ji.

text je tělo e-mailové zprávy. Pokud text není zadán, kompletní e-mailová zpráva je čtena ze vstupu STDIN. from je e-mailová adresa odesílatele a to je e-mailová adresa příjemce. Když je kompletní e-mail čten ze vstupu STDIN, from a to jsou použity pouze při připojení vstupu STDIN, hlavičky zpráv nejsou měněny.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-smtp, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Rozvětvit a doručit zprávu na pozadí. Pokud použijete tuto volbu, měli byste také použít --outbox pro vyřešení selhání doručení.
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
Název hostitele localhost. Použito při připojování k serveru SMTP.
Cesta ke složce maildir pro e-mailové zprávy, které se nepodařilo odeslat.
Časový limit pro připojení
Více podrobností
zobrazit číslo verze programu a ukončit

Volby pro napsání e-mailu. Ignorovat, pokud text není zadán

Soubor připojený k e-mailu
Předmět e-mailu

Volby pro použití serveru přenosu SMTP pro odesílání pošty. Calibre se pokusí odeslat e-mail přímo, pokud není zadáno --relay.

Cesta ke souboru zřetězených certifikátů CA ve formátu PEM používaných při ověřování certifikátu serveru při použití TLS. Ve výchozím nastavení se používají certifikáty systému CA.
Neověřovat certifikát serveru při připojení pomocí TLS. Toto bylo výchozí chování ve verzích Calibre před 3.27. Pokud používáte přenos s certifikátem s vlastním podpisem nebo jinak neplatným certifikátem, můžete použít tuto volbu k obnovení chování před 3.27
Metoda šifrování použitá při připojování k přenosu. Možnosti jsou TLS, SSL a Žádné. Výchozí je TLS. VAROVÁNÍ: Výběr volby Žádné je vysoce nezabezpečený.
Heslo pro přenos
Port pro připojení k serveru přenosu. Výchozí je použít 465, pokud je metoda šifrování SSL, jinak 25.
Server přenosu SMTP použitý pro odeslání e-mailu.
Uživatelské jméno pro přenos

Kovid Goyal

Kovid Goyal

května 31, 2024 7.12.0