CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [options] [from to text]

Изпращане на поща с помощта на SMTP протокола. calibre-smtp има два режима на работа. В съставен режим, който посочвате от до и текст и тези се използват за изграждане и изпращане на имейл съобщение. В режима на филтриране calibre-smtp чете пълно имейл съобщение от STDIN и гó изпраща.

текст е тялото на имейл съобщението. Ако текстът не е указан, се чете пълно имейл съобщение от STDIN. от имейл адресът на подателя и до е имейл адрес на получателя. Когато пълен имейл се чете от STDIN, от и към се използват само в SMTP преговорите, заглавките на съобщението не се модифицират.

Винаги, когато предавате аргументи на calibre-smtp, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Разкловяйте и предайте съобщение на заден план. Ако използвате тази опция, трябва също да използвайте --outbox, за да се справите с отказите при доставка.
Покажи това помощно съобщение и излез
Име хост на локалхост. Използва се при свързване към SMTP сървър.
Път до папката maildir за съхраняване на неуспешни имейл съобщения.
Изчакване за свързване
Бъдете по-многословни
покажи версия на програмата и излез

Опции за съставяне на имейл. Игнориран, ако текст не е указан

Файл за прикачване към имейла
Предмет на имейла

Опции за използване на SMTP релейен сървър за изпращане на поща. calibre ще се опита да изпрати имейлът директно, освен ако --relay не е посочено.

Път до файл на свързани CA сертификати в PEM формат, използван за проверка сертификата на сървъра при използване на TLS. По подразбиране системните CA сертификати са използвани.
Не проверявайте сертификата на сървъра при свързване с помощта на TLS. Това е използвано преди да бъде поведението по подразбиране в calibre версии преди 3.27. Ако използвате a ретранслатор със самоподписан или по друг начин невалиден сертификат, може да използвате тази опция за възстановяване на поведението преди 3.27
Метод на шифроване, който да се използва при свързване с ретранслатор. Избор са TLS, SSL и НЯМА. По подразбиране е TLS. ВНИМАНИЕ: Изборът на НЯМА е силно несигурен
Парола за препредаване
Порт, към който да се свържете на релейния сървър. По подразбиране е да използвате 465, ако шифроване метод е SSL и в противен случай 25.
SMTP релейен сървър, който да се използва за изпращане на поща.
Потреб. име за препредаване

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0