B2SUM(1) Användarkommandon B2SUM(1)

b2sum — beräkna och verifiera meddelandes BLAKE2-kontrollsumma

b2sum [FLAGGA]... [FIL]...

Skriv eller kontrollera BLAKE2b (512-bitars) kontrollsummor.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Läs i binärt läge.
Läs kontrollsummor från FILerna och kontrollera dem.
Kontrollsummelängd i bitar; får inte överskrida det maximala för algoritmen blake2 och måste vara en multipel av 8.
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil.
Läs i textläge (standard).
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Summorna beräknas som beskrivs i RFC 7693. Vid kontroll skall indata vara en tidigare utdata från detta program. Normalläget är att skriva en rad med: kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som indikerar indataläge (”*” för binärt, ” ” för text eller där binärläge är betydelselöst) och namnet på varje FIL.

Obs: det är ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

Skrivet av Padraig Brady och Samuel Neves.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

cksum(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum64
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) b2sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4