CKSUM(1) Användarkommandon CKSUM(1)

cksum — beräkna och verifiera filkontrollsummor

cksum [FLAGGA]... [FIL]...

Skriv ut eller verifiera kontrollsummor. Som standard används alroritmen 32-bitars CRC.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Välj kontrollsummetyp att använda. Se KONTROLLSUMMA nedan.
mata ut base64-kodade kontrollsummor, inte hexadecimala
Läs kontrollsummor från FILerna och kontrollera dem.
Kontrollsummelängd i bitar; får inte överskrida det maximala för algoritmen blake2 och måste vara en multipel av 8.
mata ut råa binära kontrollsummor, inte hexadecimala
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil (standard).
Skapa en kontrollsumma i omvänd stil, utan summestil.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
Indikera vilken implementation som används.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

(likvärdigt med sum -s)
(likvärdigt med sum -r)
(likvärdigt med cksum)
(likvärdigt med md5sum)
(likvärdigt med sha1sum)
(likvärdigt med sha224sum)
(likvärdigt med sha256sum)
(likvärdigt med sha384sum)
(likvärdigt med sha512sum)
(likvärdigt med b2sum)
(endast tillgängligt genom cksum)

Vid kontroll skall indata vara den tidigare utdatan av detta program, eller ett likvärdigt fristående program.

Skrivet av Padraig Brady och Q. Frank Xia.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cksum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4