CKSUM(1) Brukerkommandoer CKSUM(1)

cksum - compute and verify file checksums

cksum [VALG]... [FIL]...

Print or verify checksums. By default use the 32 bit CRC algorithm.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

select the digest type to use. See DIGEST below.
emit base64-encoded digests, not hexadecimal
Les kontrollsummer fra FILEne, og kontroller dem.
Sumlengde i bit. Dette skal ikke overskride makslengde for blake2-algoritmen, og må kunne deles på 8.
emit a raw binary digest, not hexadecimal
Lag en kontrollsum i BSD-stil (standard).
create a reversed style checksum, without digest type
Avslutt hver linje med NUL i stedet for ny linje og slå av skiftetegn for filnavn.

Ikke avslutt eller gi feilkode ved manglende fil.
Ikke skriv ut OK for hver fil som blir kontrollert.
Ikke skriv ut noen ting (bruk statuskoder i stedet).
Avslutt med feilkode ved feilformaterte sjekksumlinjer.
Advar mot feilformaterte kontrollsumlinjer.
indicate which implementation used
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

(tilsvarer sum -s)
(tilsvarer sum -r)
(tilsvarer cksum)
(tilsvarer md5sum)
(tilsvarer sha1sum)
(tilsvarer sha224sum)
(tilsvarer sha256sum)
(tilsvarer sha384sum)
(tilsvarer sha512sum)
(tilsvarer b2sum)
(only available through cksum)

When checking, the input should be a former output of this program, or equivalent standalone program.

Skrevet av Padraig Brady og Q. Frank Xia.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum
eller lokalt: info '(coreutils) cksum invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4