B2SUM(1) Brugerkommandoer B2SUM(1)

b2sum - compute and check BLAKE2 message digest

b2sum [FLAG]... [FIL]...

Udskriv eller tjek BLAKE2-kontrolsummer (512-bit).

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

-b, --binary
binær læsetilstand
-c, --check
læs BLAKE2-summer fra FILerne og tjek dem
-l, --length
længde af hashværdi i bit; må ikke overstige blake2- algoritmens maksimum, og skal være et multiplum af 8
--tag
beregn en kontrolsum i stil med BSD
-t, --text
tekstlæsetilstand (forvalg)
-z, --zero
afslut udlinjer med NUL frem for linjeskift og slå undvigesekvenser fra i filnavne

--ignore-missing
giv ikke fejl og vis ikke status for manglende filer
--quiet
udskriv ikke OK for hver godkendt fil
--status
udskriv ikke noget; statuskode angiver resultat
--strict
afslut med status forskellig fra nul ved fejlformaterede kontrolsumlinjer
-w, --warn
advar om fejlformaterede kontrolsum-linjer
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Summerne bliver beregnet som beskrevet i RFC7693. Ved kontrol skal inddata være tidligere uddata fra dette program. Forvalgt tilstand er at udskrive en linje med kontrolsum, et mellemrum, et tegn som angiver inddatatilstand ("*" for binær, " " for tekst eller hvor binært er uvæsentligt), og navnet på hver FIL.

Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.

Skrevet af David Padraig Brady og Samuel Neves.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) b2sum invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32