B2SUM(1) Opdrachten voor gebruikers B2SUM(1)

b2sum - BLAKE2-controlesommen berekenen of controleren

b2sum [OPTIE]... [BESTAND]...

Toont of controleert BLAKE2-controlesommen (512-bits).

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

-b, --binary
in binaire modus lezen
-c, --check
BLAKE2-controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
-l, --length
lengte van de som in bits; mag niet groter zijn dan het maximum voor BLAKE2, en moet een veelvoud van 8 zijn
--tag
een controlesom in BSD-stijl genereren
-t, --text
in tekstmodus lezen (standaard)
-z, --zero
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

--ignore-missing
ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
--quiet
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
--status
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
--strict
niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesomregels
-w, --warn
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesomregels
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

De sommen worden berekend zoals beschreven in RFC 7693. Bij het controleren moet de invoer eerdere uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodus toont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een teken dat het typeaangeeft ('*' voor binair, ' ' voor tekst), en de naam van het BESTAND.

Noot: op GNU-systemen is er geen verschil tussen binaire modus en tekstmodus.

Geschreven door Padraig Brady en Samuel Neves.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum
of lokaal via: info '(coreutils) b2sum invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32