B2SUM(1) Opdrachten voor gebruikers B2SUM(1)

b2sum - BLAKE2-controlesommen berekenen of controleren

b2sum [OPTIE]... [BESTAND]...

Print or check BLAKE2b (512-bit) checksums.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

in binaire modus lezen
read checksums from the FILEs and check them
digest length in bits; must not exceed the max for the blake2 algorithm and must be a multiple of 8
een controlesom in BSD-stijl genereren
in tekstmodus lezen (standaard)
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesomregels
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesomregels
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

The sums are computed as described in RFC 7693. When checking, the input should be a former output of this program. The default mode is to print a line with: checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or where binary is insignificant), and name for each FILE.

Noot: op GNU-systemen is er geen verschil tussen binaire modus en tekstmodus.

Geschreven door Padraig Brady en Samuel Neves.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

cksum(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum
of lokaal via: info '(coreutils) b2sum invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1