B2SUM(1) Brukerkommandoer B2SUM(1)

b2sum - compute and check BLAKE2 message digest

b2sum [VALG]... [FIL]...

Skriv ut eller kontroller BLAKE2b- (512-bit-) -kontrollsummer.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Les i binærmodus.
Les kontrollsummer fra FILEne, og kontroller dem.
Sumlengde i bit. Dette skal ikke overskride makslengde for blake2-algoritmen, og må kunne deles på 8.
Lag en kontrollsum i BSD-stil.
Les i tekstmodus (standard).
Avslutt hver linje med NUL i stedet for ny linje og slå av skiftetegn for filnavn.

Ikke avslutt eller gi feilkode ved manglende fil.
Ikke skriv ut OK for hver fil som blir kontrollert.
Ikke skriv ut noen ting (bruk statuskoder i stedet).
Avslutt med feilkode ved feilformaterte sjekksumlinjer.
Advar mot feilformaterte kontrollsumlinjer.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Summene beregnes som beskrevet i RFC 7693. Ved kontroll bør inndata bestå av tidligere utdata fra programmet. Standard prosedyre er at programmet skriver ut en linje med kontrollsum, mellomrom, et tegn som indikerer lesemodus («*» betyr binær, mellomrom betyr tekst) og et filnavn per FIL.

Merk: Det er ingen praktisk forskjell på binær modus og tekstmodus på GNU-systemer.

Skrevet av Padraig Brady og Samuel Neves.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

cksum(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum
eller lokalt: info info '(coreutils) b2sum invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4