UNEXPAND(1) Brugerkommandoer UNEXPAND(1)

unexpand - konverter mellemrum til indryk (tab)

unexpand [FLAG]... [FIL]...

Konvertér mellemrum i hver FIL til tabulatorer, og skriv til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

konvertér alle blanke, frem for blot foranstillede blanke
konvertér kun indledende rækker af blanke (tilsidesæt -a)
hav tabulatorer N tegn fra hinanden frem for 8 (medfører -a)
brug kommaadskilt liste med tabulatorpositioner. Sidst givne position indledes med »/« for at angive en tabulatorstørrelse, der gælder efter sidste eksplicit givne tabulatorstop. Endvidere kan præfikset »+« bruges til at justere resterende tabulatorstop relativt til sidst givne tabulatorstop frem for første kolonne.
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Skrevet af David MacKenzie.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

expand(1)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/unexpand
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) unexpand invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4