EXPAND(1) Brugerkommandoer EXPAND(1)

expand - convert tabs to spaces

expand [FLAG]... [FIL]...

Konvertér tabulatorer i hver FIL til mellemrum, skriv til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

konvertér ikke tabulatorer efter ikke-blanktegn
sæt tabulatorer N tegn fra hinanden, ikke 8
brug kommaadskilt liste med tabulatorpositioner. Sidst givne position indledes med "/" for at angive en tabulatorstørrelse, der gælder efter sidste eksplicit givne tabulatorstop. Endvidere kan præfikset "+" bruges til at justere resterende tabulatorstop relativt til sidst givne tabulatorstop frem for første kolonne.
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Skrevet af David MacKenzie.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

unexpand(1)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/expand
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) expand invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32