EXPAND(1) Användarkommandon EXPAND(1)

expand - konvertera tabulatorer till blanksteg

expand [FLAGGA]... [FIL]...

Konvertera tabulatorer i varje FIL till mellanslag, skriv till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Konvertera inte tabulatorer efter icke-blanktecken.
Använd N tecken mellan tabulatorer, inte 8.
Använd kommaseparerad lista med tabulatorpositioner. Den sist angivna positionen kan föregås av ”/” för att ante en tabulatorstorlek att använda efter den sista explicit angivna tabulatorpositionen. Vidare kan ett prefix ”+” användas för att justera de återstående tabulatorpositionerna relativt den sist angivna tabulatorpositionen istället för den första kolumnen.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

unexpand(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/expand
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) expand invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4